Loading ... Loading ...

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Organizacje związkowe działające na terenie Gedia Poland informują,
że 28-29 marca 2023 r. przeprowadzone zostaną wybory do
ZAKŁADOWEJ SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY w Gedia Poland Sp. z o.o..

Kandydatów na Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy
w Gedia Poland Sp. z o.o. można zgłaszać do 24 marca 2023 r. u przedstawicieli związków zawodowych działających na terenie  naszego przedsiębiorstwa.

Regulamin wyborów ZSIP dostępny jest w biurze naszej organizacji związkowej.