Loading ... Loading ...

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

 

Organizacje związkowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. proponują wypłatę świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w okresie wzmożonych wydatków związanych ze Świętami Wielkanocnymi według następujących zasad:

Pracownicy o dochodach brutto na osobę w rodzinie (zgodnie z obowiązującymi oświadczeniami):

Do 1000 zł – kwota 750 zł.

Od 1001 do 2500 – kwota 650 zł.

Od 2501 do 3500 – kwota 600 zł.

Powyżej 3501 – kwota 550 zł.

Świadczenie wypłacane na podstawie wniosków, które pracownicy powinni złożyć
w terminie do 27 marca 2023 r.