Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Za 2022 rok po raz pierwszy masz możliwość odliczenia od dochodu składek,
które opłacasz na związki zawodowe.

Jeżeli wpłaty dokonujesz bezpośrednio na rachunek związku, wystarczy,
że posiadasz dowód wpłaty.

Jeżeli zapłaty składek w Twoim imieniu dokonuje pracodawca, to on ma obowiązek w informacji PIT-11 wykazać, jakie kwoty przekazał na rzecz związku.

Jeżeli wpłacasz składkę w biurze związku, wystarczy, że posiadasz dowody wpłaty.

Za cały rok masz prawo odliczyć do 500 zł.

Jednak pamiętaj, że możesz odliczyć jedynie faktycznie poniesione koszty.

Odliczenia dokonuje się w pozycji 37 i 38 (współmałżonek) w Załączniku 0 do PIT.

Przykład:
Na związek wpłacam 15 zł co miesiąc.

12 miesięcy X 15 zł = 180 zł

Mogę odliczyć 180 zł od dochodu.

W Załączniku 0 w poz. 37 wpisujesz 180 zł.