Loading ... Loading ...

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Dzisiejsze spotkanie z zarządem Gedia Poland w sprawie podwyżek naszych wynagrodzeń z przyczyn obiektywnych będzie kontynuowane jutro.

Po spotkaniu zamieścimy komunikat.

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie w sprawie regulacji naszych wynagrodzeń.

Ustaliliśmy z zarządem Gedia Poland, że informacja dotycząca dzisiejszych propozycji opublikowana będzie w poniedziałek po otrzymaniu dodatkowych szczegółowych danych.

Zarząd OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. po czterech spotkaniach negocjacyjnych z zarządem Gedia Poland Sp. z o.o. w sprawie podwyżek płac w obecnym roku informuje, że w naszej ocenie jesteśmy bardzo daleko od znalezienia kompromisu.

Przede wszystkim nie zgadzamy się, aby tegoroczna regulacja naszych płac odbyła się w innym terminie niż od 1 lipca 2021 r. Zarząd Gedia Poland, zamiast docenić elastyczność organizacji związkowych, za to, że w roku ubiegłym zgodziły się przesunąć wcześniej ustalony termin podwyżek z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. w zamian próbuje w kolejnym roku „oszczędzać” kosztem naszej załogi. Zarząd Gedia Poland w swoim komunikacie informuje, że od ostatniej regulacji minęłoby 11 miesięcy, zapominając, że w 2020 roku regulacja miała miejsce po 15 miesiącach, a przypominamy, że pierwotna zeszłoroczna propozycja zarządu Gedia Poland mówiła o przesunięciu podwyżki na ten rok.

Absurdalne również wydaje się stwierdzenie jednej z osób uczestniczących w negocjacjach po stronie zarządu Gedia Poland, że nasza regulacja musi być mniejsza, ponieważ w drugiej połowie obecnego roku zmuszeni będziemy zatrudnić kolejnych pracowników, a to przecież jest koszt. W naszej ocenie, skoro musimy zatrudniać kolejnych pracowników, to nie po to, żeby wykonywali pracę za obecnie pracujących.
Nowi pracownicy z pewnością zarobią na swoje pensje.

Wszędzie słyszymy i czytamy, że przez pandemię pracodawcy ponieśli gigantyczne straty. Zgadzamy się z tym, ale należy zwrócić uwagę, iż w Polsce łącznie z samozatrudnionymi jest około półtora miliona pracodawców oraz, a może przede wszystkim ponad szesnaście milionów pracobiorców. Nikt, łącznie z zarządem naszej Spółki nie wspomina o stratach poniesionych przez pracowników, również naszych pracowników, o czym chyba nie musimy przypominać.

Zarząd naszej organizacji nie zgadza się, na likwidację premii stażowej i włączenie jej do stawki zasadniczej. W zamian proponujemy włączenie do stawki zasadniczej premii za dyspozycyjność, tak mocno ostatnio krytykowanej przez zarząd naszego przedsiębiorstwa podczas ostatniego spotkania.

Dziwimy się, że zarząd Gedia Poland krytykuje podwyżkę procentową dla wszystkich pracowników naszej Spółki, tym bardziej że sami zaproponowali takie rozwiązania.
W ostatnim komunikacie zarządu Gedia Poland czytamy, iż nasza propozycja przewyższałaby wzrost średnich stawek zasadniczych z poprzednich bezkryzysowych czterech lat. Jak zwykle zarząd Gedia Poland zapomniał dodać, że dotyczy to kilkudziesięciu pracowników, którzy nie są bezpośrednio związani z produkcją. Zapewne zapomnieli również, że dla ww. grupy pracowników, kwota podwyżki wynikająca z ich propozycji, również będzie przekraczać kwotę z lat poprzednich.

Zarząd Gedia Poland skrytykował nasz postulat dotyczący wypłaty premii Covid-19. Usłyszeliśmy, że takie rozwiązanie zastosowane jest na rynku niemieckim, tylko tam pracownicy, jak twierdzi zarząd Gedia Poland otrzymali ww. premię za rezygnację z innych grantów. Przypominamy zatem, że pracownicy naszej Spółki nie otrzymali premii letniej
w całości. Średnio każdy pracownik naszej Spółki stracił dokładnie tyle, ile wnioskujemy w naszej propozycji.

Zaskoczeni jesteśmy postawą przedstawicielki OZZ ALTERNATYWA. Jej wypowiedzi utwierdzają zarząd Gedia Poland w przekonaniu, że pracownicy naszego przedsiębiorstwa są zadowoleni z warunków pracy i płacy. Jak twierdzi przedstawicielka
OZZ ALTERNATYWA, pracownicy są gotowi poczekać na podwyżki do października.
Według naszej wiedzy, takie stwierdzenie mija się z prawdą.

Przypominamy, że pracownicy którzy w III kwartale 2021 r. chcą skorzystać
z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do aktywności kulturalno – oświatowej, bądź sportowo – rekreacyjnej do 5 czerwca 2021 r.
muszą złożyć w dziale kadr Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Gedia Poland Sp. z o.o.

Pracownicy naszej spółki mogą składać wnioski o dofinansowanie między innymi do:

– karnetów na basen

– kartów Multisport Benefit

– karnetów na siłownie Gym4u

– voucherów do kina Cinema City

– biletów na sale zabaw dla dzieci