Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Po raz kolejny spotkaliśmy się z zarządem Gedia Poland w sprawie podwyżek naszych wynagrodzeń.

Zarząd Gedia Poland twierdzi, iż naszej Spółki nie stać na podwyższenie wynagrodzeń powyżej ich propozycji. Usłyszeliśmy, że większość pracowników naszego przedsiębiorstwa popiera propozycję zarządu Gedia Poland i wręcz domaga się podpisania przez naszą organizację związkową Porozumienia.

Zarząd Gedia Poland przypomniał nam, że nasza Spółka jest częścią Grupy Gedia i wynik finansowy naszej Spółki nie jest podstawą do większych roszczeń, ponieważ dla właścicieli liczy się wynik całej Grupy a nie pojedynczych Spółek. Dlatego mając na uwadze powyższe, zarząd naszej organizacji rozważa podjęcie próby powołania Europejskiej Rady Zakładowej. Na tej płaszczyźnie moglibyśmy rozmawiać w większym gronie o  sytuacji w naszej Spółce.

Od początku negocjacji słyszymy od zarządu Gedia Poland, iż musimy szukać kompromisu. Tylko, że kompromis według zarządu Gedia Poland ma polegać na tym, że musimy zgodzić się na zaproponowaną przez nich formę Porozumienia.

Mając na uwadze wiele czynników, zaproponowaliśmy kolejne rozwiązanie, które mogłoby zbliżyć nas do kompromisu. Proponujemy, aby w Porozumieniu znalazł się zapis mówiący o tym, że w przypadku gdy średnia inflacja za 2023 r. wyniosłaby więcej niż zapis naszego Porozumienia, od 1 stycznia 2024 r. podniesione będą nasze stawki zasadnicze o tę różnicę.

Kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.