Loading ... Loading ...

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Na naszych tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie zakładu pracy, umieściliśmy treść pisma, jakie dzisiaj złożyliśmy w sprawie wczorajszego komunikatu zarządu Gedia Poland w sprawie spotkania zarządu Gedia z pracownikami oraz zamieściliśmy propozycję związków zawodowych działających na terenie Gedia Poland dotyczącą wypłat zapomóg w okresie wzmożonych wydatków związanych ze Świętami Bożego Narodzenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Organizacje związkowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. podpisały
z zarządem Gedia Poland Sp. z o.o. Porozumienie dotyczące premii specjalnych
letniej i zimowej.

Skan Porozumienia w linku poniżej.

 

Porozumienie 2021.07.27

 

Odnosząc się do wielu pytań, zarząd naszej organizacji związkowej informuje, że od kilku dni wraz z pozostałymi organizacjami związkowymi prowadzimy rozmowy z zarządem Gedia Poland w sprawie premii letniej i zimowej.

Na obecnym etapie rozmów, jesteśmy bliscy wypracowania kompromisu.

Zgodnie z ustaleniami pracownicy, którzy dobrowolnie zdecydują się na włączenie premii letniej i zimowej do swojej stawki zasadniczej, otrzymają bonus w postaci podwyżki swojego wynagrodzenia na zasadach:

– pracownicy mający w dacie 31.07.2021 w Gedia Poland łączny staż pracy do pełnych
12 miesięcy otrzymają do stawki zasadniczej specjalny bonus w wysokości 100 złotych wypłacanych miesięcznie od miesiąca, w którym złożyły deklarację

– pracownicy mający w dacie 31.07.2021 w Gedia Poland łączny staż pracy powyżej
12 miesięcy, ale do 24 pełnych miesięcy otrzymają do stawki zasadniczej specjalny bonus w wysokości 120 złotych wypłacanych miesięcznie od miesiąca, w którym złożyły deklarację

– pracownicy mający w dacie 31.07.2021 w Gedia Poland łączny staż pracy powyżej
24 miesięcy otrzymają do stawki zasadniczej specjalny bonus w wysokości 140 złotych wypłacanych miesięcznie od miesiąca, w którym złożyły deklarację

Odstąpienie jest dobrowolne, ale nie może być anulowane. Oznacza to brak możliwości powrotu do wynagrodzenia z premią letnią i zimową.
Termin składania deklaracji kończy się 30 listopada 2022 r. (16 miesięcy)

Powyższe kwoty podniosą dodatki naliczane od stawek zasadniczych w naszym przedsiębiorstwie.

Osobom, które skorzystają z ww. procedury w przeciągu najbliższych miesięcy, tytułem rekompensaty naliczona i wypłacona zastanie 1/12 stawki zasadniczej obowiązującej w dacie 31.07.2021 r. od dnia wypłaty ostatnie premii specjalnej za każdy pełny miesiąc do miesiąca, w którym pracownik złożył deklarację.

 

W przypadku przyszłych ogólnozakładowych regulacji płac wprowadzonych kwotowo osoby, które złożyły oświadczenia, otrzymają ustaloną kwotę zwiększoną o 1/12.

 

Osoby, które postanowią pozostać w obecny systemie płac, nie muszą składać żadnych deklaracji.

W praktyce nie muszą robić nic.

Dla tych osób ważną informacją jest to, że nastąpi zmiana zapisu Regulaminu Wynagradzania, który będzie brzmiał: odstąpienie od wypłaty przez Spółkę premii specjalnych letniej i zimowej wymaga zgody zakładowych organizacji związkowych.

POROZUMIENIE PŁACOWE 2021 w sprawie regulacji 2021 zawarte
w „GEDIA POLAND” Sp. z o.o. w Nowej Soli w dniu 26.05.2021

Stawka zasadnicza osób wynosząca w dniu 01.07.2021:

  • do 4.000 PLN brutto wzrośnie o 5,0%,
  • powyżej 4.000 PLN brutto ale do 5.000 PLN brutto włącznie wzrośnie o 4,5%
  • powyżej 5.000 PLN brutto wzrośnie o 4,0%,
  •  nowa stawka zasadnicza ustalona zostanie w zaokrągleniu do złotówki wg zasad matematycznych.
  1. Nagroda za dyspozycyjność z dniem 01.07.2021 zostaje całkowicie wykreślona z Regulaminu Wynagradzania GEDIA Poland Sp. z o.o., a jej równowartość (200 PLN brutto) włączona od powyższej daty do stawki zasadniczej po uprzednim zwiększeniu stawki zasadniczej.
  2. Niniejsze Porozumienie 2021 reguluje wynagrodzenia pracowników Spółki GEDIA Poland na okres do 30.06.2022 r.

    2021-05-26 132354

Jutro zostanie podpisane Porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników naszej firmy.

Po podpisaniu, treść Porozumienia umieścimy na naszej stronie internetowej
i naszych tablicach informacyjnych.