Loading ... Loading ...

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Na spotkaniu przedstawiciela naszej organizacji związkowej z zarządem Gedia Poland usłyszeliśmy, że:

  • Na dzisiaj, nie ma zagrożenia, aby zakład musiał stanąć z powodu braku energii, co nie oznacza, że nie powinniśmy oszczędzać energii elektrycznej. Mamy podpisane kontrakty z trzema firmami, które to kontrakty gwarantują nam dostawy energii elektrycznej bez przerw.
  • Innym tematem jest gaz. Jego cena na dzisiaj jest ponad cztery razy wyższa niż w zeszłym roku. Na dzisiaj również nie ma przesłanek, mówiących o tym, że może zabraknąć nam gazu, ale tak jak w przypadku energii elektrycznej, wszyscy musimy zwracać szczególną uwagę na to, żeby gaz oszczędzać.
  • W najbliższych miesiącach wdrażane będę nowe projekty, w tym bardzo duży projekt Volvo, co gwarantuje nam ciągłość produkcji oraz stabilność w zatrudnieniu. Tak więc informacje, jakoby planowane były przestoje bądź zwolnienia są nieprawdziwe.
  • Poruszyliśmy również temat „Akcja-urlop”. Tak jak w piśmie z marca br. stoimy twardo na stanowisku, że pracodawca nie może „prosić” pracowników naszego przedsiębiorstwa o wzięcie urlopu wypoczynkowego.
    Podkreślamy, pracodawca nie ma prawa wysłania pracownika na bieżący urlop wypoczynkowy, bez wyraźnej akceptacji (dobrowolne złożenie wniosku urlopowego) pracownika.
  • Rozmawialiśmy również o zmianie widełek i kwot wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nasza organizacja związkowa w najbliższych dniach zaproponuje zmiany w ww. temacie.
  • Na koniec zaproponowaliśmy, aby zarząd Gedia Polnad w związku z ogólną drożyzną wypłacił w roku bieżącym podwójną premię stażową.

W najbliższym czasie ponowimy prośbę o spotkanie i poprosimy zarząd Gedia Poland
o ustosunkowanie się do naszej propozycji.

Dzisiaj na spotkaniu organizacji związkowych działających na terenie Gedia Poland z zarządem Spółki, strony uzgodniły wspólne stanowisko, na mocy którego od 1 czerwca 2022 r. stawka zasadnicza osób zatrudnionych w naszym przedsiębiorstwie (oprócz osób zatrudnionych na okres próbny) wzrośnie o 10,5%.

Niniejsze Porozumienie Płacowe reguluje wynagrodzenia pracowników Spółki Gedia Poland na okres do 30.06.2023 r.

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń pracowników naszego przedsiębiorstwa.

Zarząd Gedia Poland przedstawił aktualną sytuację w Spółce, z której wynika propozycja podniesienia stawki zasadniczej o  8,8%.

Przedstawiciele naszej organizacji związkowej przedstawili argumenty przemawiające za naszą pierwotną propozycją podwyżek wynagrodzeń.

Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. zarząd Gedia Poland zdeklarował się przedstawić inne warianty regulacji płac w bieżącym roku, które zbliżą nas do wypracowania Porozumienia płacowego.