Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: marzec, 2023

 

Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland proponuje, aby w ramach podwyżek w nadchodzącym roku:

I. Od 1 maja 2023 r. podnieść wynagrodzenie zasadnicze wszystkich pracowników Gedia Poland Sp. z o.o. o 1400 zł brutto.

II. Podniesienie nagrody stażowej w 2023 r. i kolejnych latach według zasad:

  1. Osoby, które 30 listopada bieżącego roku legitymują się 6-miesięcznym nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. – otrzymują jednorazowo 500 zł.
  2. Osoby, 30 listopada danego roku legitymują się co najmniej 12-miesięcznym,
    ale nie dłuższym niż pięcioletnim nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. – otrzymują jednorazowo 2000 zł.
  3. Osoby, które 30 listopada danego roku legitymują się dłuższym niż pięcioletnim nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. – otrzymują jednorazowo 3000 zł.

 

Wnosimy o zaproponowanie terminu rozpoczęcia negocjacji płacowych.

Organizacje związkowe działające na terenie Gedia Poland informują,
że 28-29 marca 2023 r. przeprowadzone zostaną wybory do
ZAKŁADOWEJ SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY w Gedia Poland Sp. z o.o..

Kandydatów na Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy
w Gedia Poland Sp. z o.o. można zgłaszać do 24 marca 2023 r. u przedstawicieli związków zawodowych działających na terenie  naszego przedsiębiorstwa.

Regulamin wyborów ZSIP dostępny jest w biurze naszej organizacji związkowej.

 

Organizacje związkowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. proponują wypłatę świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w okresie wzmożonych wydatków związanych ze Świętami Wielkanocnymi według następujących zasad:

Pracownicy o dochodach brutto na osobę w rodzinie (zgodnie z obowiązującymi oświadczeniami):

Do 1000 zł – kwota 750 zł.

Od 1001 do 2500 – kwota 650 zł.

Od 2501 do 3500 – kwota 600 zł.

Powyżej 3501 – kwota 550 zł.

Świadczenie wypłacane na podstawie wniosków, które pracownicy powinni złożyć
w terminie do 27 marca 2023 r.

Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy”
w Gedia Poland informuje, że 25 marca 2023 r. o godzinie 16.00
w hotelu Nadodrzański Dwór w Nowej Soli
rozpocznie się Walne Zgromadzenie naszej organizacji związkowej.

 

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia około godz. 18.00  zapraszamy wszystkich pracowników naszego przedsiębiorstwa na
VII Otwarte Mistrzostwa
Organizacji Zakładowej
nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy”
w Gedia Poland Sp. z o.o. w kręglach.

Mistrzostwa odbędą się 25 marca 2023 r.
od godz. 18.00 do 23.00
w restauracji Nadodrzański Dwór w Nowej Soli (koło Parku Krasnala).
To będzie doskonała okazja do wspólnej zabawy, integracji i rozmów.

 

Członkowie naszej organizacji związkowej
mają zagwarantowany poczęstunek.