Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: kwiecień, 2022

Dzisiaj na spotkaniu organizacji związkowych działających na terenie Gedia Poland z zarządem Spółki, strony uzgodniły wspólne stanowisko, na mocy którego od 1 czerwca 2022 r. stawka zasadnicza osób zatrudnionych w naszym przedsiębiorstwie (oprócz osób zatrudnionych na okres próbny) wzrośnie o 10,5%.

Niniejsze Porozumienie Płacowe reguluje wynagrodzenia pracowników Spółki Gedia Poland na okres do 30.06.2023 r.

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń pracowników naszego przedsiębiorstwa.

Zarząd Gedia Poland przedstawił aktualną sytuację w Spółce, z której wynika propozycja podniesienia stawki zasadniczej o  8,8%.

Przedstawiciele naszej organizacji związkowej przedstawili argumenty przemawiające za naszą pierwotną propozycją podwyżek wynagrodzeń.

Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. zarząd Gedia Poland zdeklarował się przedstawić inne warianty regulacji płac w bieżącym roku, które zbliżą nas do wypracowania Porozumienia płacowego.

Dzisiejsze spotkanie, które na wniosek jednej ze stron z założenia miało skończyć się po 45 minutach, z przyczyn technicznych miało mało efektywny przebieg i nie doprowadziło do przedstawienia propozycji podniesienia wynagrodzeń przez zarząd Gedia Poland. Jednocześnie zarząd Gedia Poland, zdeklarował się, że jutro poda do publicznej wiadomości swoją propozycję w temacie tegorocznych podwyżek, a kolejne spotkania nie będą odbywać się w formie wideokonferencji.

Kolejne spotkanie negocjacyjne zaplanowane jest na 20 kwietnia 2022 r.