Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: lipiec, 2021

Organizacje związkowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. podpisały
z zarządem Gedia Poland Sp. z o.o. Porozumienie dotyczące premii specjalnych
letniej i zimowej.

Skan Porozumienia w linku poniżej.

 

Porozumienie 2021.07.27

 

Odnosząc się do wielu pytań, zarząd naszej organizacji związkowej informuje, że od kilku dni wraz z pozostałymi organizacjami związkowymi prowadzimy rozmowy z zarządem Gedia Poland w sprawie premii letniej i zimowej.

Na obecnym etapie rozmów, jesteśmy bliscy wypracowania kompromisu.

Zgodnie z ustaleniami pracownicy, którzy dobrowolnie zdecydują się na włączenie premii letniej i zimowej do swojej stawki zasadniczej, otrzymają bonus w postaci podwyżki swojego wynagrodzenia na zasadach:

– pracownicy mający w dacie 31.07.2021 w Gedia Poland łączny staż pracy do pełnych
12 miesięcy otrzymają do stawki zasadniczej specjalny bonus w wysokości 100 złotych wypłacanych miesięcznie od miesiąca, w którym złożyły deklarację

– pracownicy mający w dacie 31.07.2021 w Gedia Poland łączny staż pracy powyżej
12 miesięcy, ale do 24 pełnych miesięcy otrzymają do stawki zasadniczej specjalny bonus w wysokości 120 złotych wypłacanych miesięcznie od miesiąca, w którym złożyły deklarację

– pracownicy mający w dacie 31.07.2021 w Gedia Poland łączny staż pracy powyżej
24 miesięcy otrzymają do stawki zasadniczej specjalny bonus w wysokości 140 złotych wypłacanych miesięcznie od miesiąca, w którym złożyły deklarację

Odstąpienie jest dobrowolne, ale nie może być anulowane. Oznacza to brak możliwości powrotu do wynagrodzenia z premią letnią i zimową.
Termin składania deklaracji kończy się 30 listopada 2022 r. (16 miesięcy)

Powyższe kwoty podniosą dodatki naliczane od stawek zasadniczych w naszym przedsiębiorstwie.

Osobom, które skorzystają z ww. procedury w przeciągu najbliższych miesięcy, tytułem rekompensaty naliczona i wypłacona zastanie 1/12 stawki zasadniczej obowiązującej w dacie 31.07.2021 r. od dnia wypłaty ostatnie premii specjalnej za każdy pełny miesiąc do miesiąca, w którym pracownik złożył deklarację.

 

W przypadku przyszłych ogólnozakładowych regulacji płac wprowadzonych kwotowo osoby, które złożyły oświadczenia, otrzymają ustaloną kwotę zwiększoną o 1/12.

 

Osoby, które postanowią pozostać w obecny systemie płac, nie muszą składać żadnych deklaracji.

W praktyce nie muszą robić nic.

Dla tych osób ważną informacją jest to, że nastąpi zmiana zapisu Regulaminu Wynagradzania, który będzie brzmiał: odstąpienie od wypłaty przez Spółkę premii specjalnych letniej i zimowej wymaga zgody zakładowych organizacji związkowych.