Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: maj, 2021

POROZUMIENIE PŁACOWE 2021 w sprawie regulacji 2021 zawarte
w „GEDIA POLAND” Sp. z o.o. w Nowej Soli w dniu 26.05.2021

Stawka zasadnicza osób wynosząca w dniu 01.07.2021:

  • do 4.000 PLN brutto wzrośnie o 5,0%,
  • powyżej 4.000 PLN brutto ale do 5.000 PLN brutto włącznie wzrośnie o 4,5%
  • powyżej 5.000 PLN brutto wzrośnie o 4,0%,
  •  nowa stawka zasadnicza ustalona zostanie w zaokrągleniu do złotówki wg zasad matematycznych.
  1. Nagroda za dyspozycyjność z dniem 01.07.2021 zostaje całkowicie wykreślona z Regulaminu Wynagradzania GEDIA Poland Sp. z o.o., a jej równowartość (200 PLN brutto) włączona od powyższej daty do stawki zasadniczej po uprzednim zwiększeniu stawki zasadniczej.
  2. Niniejsze Porozumienie 2021 reguluje wynagrodzenia pracowników Spółki GEDIA Poland na okres do 30.06.2022 r.

    2021-05-26 132354

Jutro zostanie podpisane Porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników naszej firmy.

Po podpisaniu, treść Porozumienia umieścimy na naszej stronie internetowej
i naszych tablicach informacyjnych.

Dzisiejsze spotkanie z zarządem Gedia Poland w sprawie podwyżek naszych wynagrodzeń z przyczyn obiektywnych będzie kontynuowane jutro.

Po spotkaniu zamieścimy komunikat.

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie w sprawie regulacji naszych wynagrodzeń.

Ustaliliśmy z zarządem Gedia Poland, że informacja dotycząca dzisiejszych propozycji opublikowana będzie w poniedziałek po otrzymaniu dodatkowych szczegółowych danych.