Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: kwiecień, 2021

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2021.

Rozmowy zmierzają w kierunku podniesienia naszych wynagrodzeń w oparciu o wzrost procentowy stawki zasadniczej. Będziemy dążyć do tego, aby ocena pracownika nie miała wpływu na podwyżkę wynagrodzeń pracowników naszego przedsiębiorstwa.

W naszej ocenie wzrost wynagrodzeń powinien być oparty o inflację oraz uwzględniać wzrost PKB.

Nasza propozycja przewiduje podwyżki od 1 lipca 2021 r., natomiast zdaniem zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. regulacja naszych wynagrodzeń powinna być przeprowadzona nie wcześniej niż 1 października 2021 r.

Kolejne spotkanie w sprawie podwyżek wynagrodzeń planowane jest na
7 maja 2021 r.

Dzisiaj odnieśliśmy się do propozycji zarządu Gediia Poland w sprawie zmian godzin rozpoczęcia  i zakończenia pracy:

„Zarząd naszej organizacji związkowej po szeroko zakrojonych konsultacjach z naszą załogą, nie wyraża zgodny na zmianę rozpoczęcia i zakończenia godzin pracy na żadnym obszarze naszego przedsiębiorstwa.

Nasza decyzja dotyczy zarówno propozycji rozpoczęcia pracy o 5.00, 13.00, 21.00, jak i propozycji 15.00, 23.00, 7.00.

W naszej ocenie zaproponowane zmiany tak naprawdę w bardzo niewielkim stopniu minimalizują zagrożenie pandemiczny w naszym zakładzie pracy. Pracownicy w szatni przebywają przez bardzo krótki okres i w większości przypadków z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Podczas pracy pracownicy również mają ze sobą kontakt, a w przypadku zmian godzin pracy jednej z grup, dochodzi do sytuacji, że owa grupa pracowników ma bezpośredni kontakt z pracownikami dwóch zmian zamiast z jedną.
Ponadto kolejnym argumentem, który przemawia, aby nie zmieniać godzin pracy, to brak możliwości dojazdu komunikacją miejską, szczególnie dotyczy to pracowników pracujących w zakładzie przy ul. Przemysłowej. Komunikacja miejska ustawiona jest pod godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy wszystkich zakładów pracy, czyli 6.00, 14.00 oraz 22.00.
Duża część naszych pracowników, przyjeżdża do pracy wspólnie z pracownikami z innych działów, co również wiąże się z dodatkowymi kosztami w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy przez którąkolwiek z grup naszych pracowników.
Dodatkowo bardzo ważnym elementem jest „zdewastowanie” grafików życia rodzinnego naszych pracowników, o czym informowali nas w ostatnim czasie pracownicy URM i URN.

Dlatego mając na uwadze powyższe, nasze stanowisko jest jak powyżej.”

W związku z licznymi sygnałami docierającymi do nas w sprawie pytań
o szczepienia, zarząd naszej organizacji związkowej wystosował pismo do zarządu Gedia Poland.

Treść pisma wywieszona jest na naszych tablicach informacyjnych na terenie zakładu pracy.