Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: marzec, 2021

Dzisiejsze spotkanie z zarządem Gedia Poland w sprawie podwyżek w 2021 r. można nazwać spotkaniem rozpoznawczym.

Dyrektor przedstawił nam obecną sytuację na rynku globalnym i lokalnym. W większości omawiane przez Dyrektora tematy, zamieszczone były w ostatnim komunikacie zarządu Gedia Poland.

Strony ustaliły, że na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się zaraz po Świętach Wielkanocnych, każda ze stron przedstawi swoje warianty dotyczące podwyżek wynagrodzeń w 2021 r.

W piątek 26 marca 2021 r. rozpoczniemy z zarządem Gedia Poland negocjacje dotyczące podwyżek wynagrodzeń naszych pracowników w 2021 r.

 

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze wezwanie do rozpoczęcia negocjacji płacowych w 2021 r.

W piśmie czytamy między innymi, że rozpoczęcie negocjacji będzie możliwe na początku drugiego półrocza, ponieważ mimo aktualnej, poprawnej wysokości zapotrzebowania na naszą produkcję, utrzymuje się niestabilna sytuacji branży związanej z ograniczoną dostępnością stali, komponentów elektronicznych oraz z pandemią….

 

W ocenie zarządu naszej organizacji związkowej, takie stanowisko zarządu Gedia Poland Sp. z o.o jest dalece nieodpowiedzialne i pokazuje brak elementarnej wiedzy w kwestii oczekiwań i nastrojów panujących wśród naszej załogi.

 

Zarząd naszej organizacji związkowej w najbliższym czasie podejmie działania, aby zmienić zdanie zarządu Gedia Poland w ww. temacie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie umieszczonej na naszej stronie internetowej w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Organizacje związkowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. proponuję wypłatę świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w okresie wzmożonych wydatków związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Szczegóły na naszych tablicach informacyjnych na terenie zakładu.

Świadczenie będzie wypłacane na podstawie wniosków, które pracownicy powinni złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2021 r.