Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: maj, 2020

Związki zawodowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. podpisały z zarządem Gedia Polad Sp. z o.o Porozumienie, w myśl którego począwszy od 1 czerwca 2020 r. przywrócony zostaje 8 godzinny system pracy.

Zgodnie z zapisami Porozumienie pracownicy, w celu minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego, proszeni będą stawiania się w odzieży roboczej w wyznaczonych miejscach bezkontaktowej zmiany zmian.
I tak:
– I zmiana do godziny 5.50,
– II zmiana do godziny 13.50,
– III zmiana do godziny 21.50.

W godzinach od 5.50 do 6.00, od 13.50 do 14.00 oraz 21.50 do 22.00 dokonywana będzie dezynfekcja szatni.
W ww. okresach na terenie szatni i umywali przebywać będzie mógł jedynie personel dokonujący dezynfekcji.

Zarząd OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland odnosząc się do wielu pytań i informacji spływających do naszej organizacji informuje, że wczorajsze Porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi działającymi na terenie Naszego przedsiębiorstwa a zarządem Gedia Poland dotyczyły tylko i wyłącznie kwestii „przestoju ekonomicznego” oraz przesunięcia terminu regulacji naszych wynagrodzeń o jeden kwartał.

Decyzja dotyczące „premii letniej” jest decyzją podjętą wyłącznie przez zarząd Gedia Poland, pomimo przedstawienia przez przewodniczącego naszego związku, oczekiwań naszej załogi.

Wczoraj odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z zarządem Gedia Poland.

Rozmawialiśmy na temat podwyżek naszych wynagrodzeń, które zgodnie z Porozumieniem z 2018 r. miały mieć miejsce od 1 lipca 2020 r. oraz wypłaty premii półrocznej.

Strony zgodnie uzgodniły, że decyzje dotyczące ww. tematów zostaną podjęte podczas najbliższego spotkania, które odbędzie się w najbliższy wtorek 12.05.2020 r.

 

Ponadto zwróciliśmy się do zarządu Gedia Poland, aby na stanowiskach, gdzie odległość pomiędzy operatorami wynosi powyżej dwóch metrów, pozwolić pracownikom pracować bez maseczek.

Zaproponowaliśmy również, rozważenie przez zarząd Gedia Poland zakup przyłbic i chętnym pracownikom pozwolić pracować w przyłbicach. Musimy jednak pamiętać, że maseczka w lepszym stopniu niż przyłbica chroni drogi oddechowe, przez które w większości przypadków następuje transmisja wirusa.