Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: marzec, 2019

Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. ogłasza
KONKURS „WYZWANIE ZWIĄZKOWE”.

Celem konkursu jest:

 • promocja Związku

 • promocja osiągnięć i zadań Związku

 • promocja postawy społecznej

 1. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. i trwa do 31 grudnia 2019 r.

 2. Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje wszystkich pracowników Gedia Poland Sp. z o.o.

 3. W konkursie nie może brać udziału Przewodniczący Związku.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • w Konkursie mogą brać udział wszyscy Członkowie Związku oraz wszyscy pracownicy Gedia Poland Sp. z o.o. nie zrzeszeni w Związku, którzy zdecydują się do przystąpienia do Związku,
 • w celu wzięcia udziału w Konkursie, członek Związku lub pracownik nie będący członkiem związku zgłasza się do Przewodniczącego Związku,

 • Uczestnik konkursu nie należący do Związku Zawodowego będącego Organizatorem konkursu, przystępujący do konkursu zobligowany jest do przystąpienia do Związku OPZZ Konfederacja Pracy w Gedia Poland Sp. z o.o.
  Jednocześnie ta deklaracja liczy się do konkursu.

Zasady konkursu:

 • Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która do 31 grudnia 2019 r. dostarczy do przewodniczącego związku OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. największą ilość deklaracji członkowskich, a nowi członkowie związku, będą systematycznie płacić składki członkowskie.

NAGRODA:

 • Zarząd Organizacji nr 04-023 OPZZ Konfederacja Pracy w Gedia Poland przyzna jedną nagrodę Uczestnikowi, który w trakcie trwania niniejszego konkursu dostarczy największa ilość nowych deklaracji.

 • NAGRODĄ JEST WEEKENDOWY POBYT DLA DWÓCH OSÓB w hotelu w Karkonoszach (dwie doby) – opłacony przez Organizatora wraz z wyżywieniem.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie naszej organizacji.

 

Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy”

w Gedia Poland Sp. z o.o.

zaprasza wszystkich członków organizacji na Walne Zgromadzenie

sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się
w hotelu Nadodrzański Dwór w Nowej Soli.

Zebranie rozpoczniemy 13 kwietnia 2019 r. od godz. 16.30.

Podczas zebrania obecny zarząd przedstawi sprawozdanie z minionej kadencji, a następnie wybierzemy zarząd naszej organizacji

na kadencję 2019 – 2024.

Po Walnym Zgromadzeniu tradycyjnie odbędzie się turniej w kręgle.

O godz. 19.00 rozpoczniemy walkę o tytuł:

Mistrza IV Otwartych Mistrzostw

Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy”
w kręglach.

Zapraszamy również wszystkich pracowników Gedia Poland Sp. z o.o.,

którzy są zainteresowani wstąpieniem do Naszej Organizacji.

To będzie doskonała okazja do wspólnej zabawy, integracji i rozmów.

 

 

 

Organizacje związkowe działające w Gedia Poland Sp. z o.o. wystąpiły do zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. o wypłatę świadczenia socjalnego w okresie wzmożonych wydatków świątecznych. Świadczenie finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Po podpisaniu przez zarząd Gedia Poland, szczegóły świadczenia, będą podane
w osobnym komunikacie.

Świadczenie będzie wypłacane na podstawie wniosków, które pracownicy powinni złożyć w terminie do 9 kwietnia 2019 r.

Na naszych tablicach związkowych na terenie zakładu pracy wywiesiliśmy treść pisma, jakie dzisiaj złożyliśmy do zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. w sprawie szkoleń pracowników.

Na naszych tablicach informacyjnych, które znajdują się na terenie naszego zakładu pracy, umieściliśmy informację o spotkaniu zarządu naszego związku zawodowego z zarządem Gedia Poland.
Spotkanie odbyło się 4 marca br.