Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: grudzień, 2018

Nawiązując do wielu pytań, skierowanych do naszej organizacji w ostatnim okresie, zarząd Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia
Poland Sp. z o.o. informuje, że art.134 kodeksu pracy, mówi: „Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczonej do czasu pracy”.
To oznacza, że 25-minutowa przerwa obowiązująca w naszej Spółce zgodnie z art.24 Regulaminu Pracy Gedia Poland Sp. z o.o. w Nowej Soli, jest również przerwą kodeksową.

Pracodawca, chcąc zmienić zapisy Regulaminu Pracy, musi uzgodnić to z organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie pracy.

Na obecną chwilę, nie ma zgody zarządu naszej organizacji na wprowadzenie zmian w Regulaminie Pracy Gedia Poland Sp. z o.o.