Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: wrzesień, 2018

Zarząd naszej organizacji nie wyraził zgody na złączenie dwóch dwumiesięcznych okresów rozliczeniowych zaproponowanych przez zarząd Gedia Poland Sp. z o.o..

Zarząd Gedia Poland wystosował pismo do wszystkich organizacji związkowych działających na terenie naszej spółki, w którym wnosi o jednorazowe połączenie dwóch najbliższych okresów rozliczeniowych tz. najbliższy okres rozliczeniowy, miałby rozpocząć się w październiku i trwać do końca stycznia.

Zarząd naszej organizacji po wysłuchaniu głosów członków naszej organizacji udzieli odpowiedzi na ww. pismo w nadchodzącym tygodniu.

 

Dzisiaj zarząd naszej organizacji wystosował pismo do zarządu Gedia Poland ,
w którym wnosi o wykonanie badania wydatku energetycznego pracowników pracujących na maszynie Lewa 27.

W przypadku przekroczenia norm wnosimy o posiłek regeneracyjny dla pracowników wykonujących w danym dniu pracę na maszynie Lewa 27.

Polska potrzebuje wyższych płac!

CZAS NA MOBILIZACJĘ!
22 WRZEŚNIA – OGÓLNOKRAJOWA MANIFESTACJA W WARSZAWIE
Polki i Polacy zarabiają zbyt mało jednocześnie będąc w czołówce najdłużej pracujących w Europie. Od lat próbujemy to zmieniać! Próbujemy prowadzić merytoryczny dialog z przedstawicielami polskiego Rządu. Niestety bezskutecznie. Lekceważenie, ignorowanie, odwoływanie posiedzeń RDS stało się codziennością. To zmusiło Nas do rozpoczęcia przygotowań do protestu, który odbędzie się 22 września 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie. Przyjazd planowany jest na godzinę 10:00 natomiast zakończenie manifestacji ok. godz. 15:00.
W proteście udział wezmą pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Przedstawiciele górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług publicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego, transportu, handlu, usług, kultury i sztuki.
Naszym głównym hasłem oraz kluczowym postulatem jest systematyczny wzrost wynagrodzeń.
POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC!
Głównymi postulatami, które bezpośrednio dotyczą wszystkich pracowników wszystkich branż będą:
Skończył się czas biednych pracujących! – Czas na szybki wzrost wynagrodzeń Czas na dobrej jakości miejsca pracy – bez śmieciówek Czas na merytoryczną współpracę od zakładu pracy po poziom krajowy w RDS Czas na odmrożenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Czas na wyłączenie wszystkich dodatków z płacy minimalnej Czas na zwiększenie nakładów finansowych na edukację i ochronę zdrowia Czas na wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 32 dni Czas na skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo Czas na zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz kosztów uzyskania przychodu dla pracujących Skończył się czas głodowych rent i emerytur! – Czas na szybki ich wzrost Czas na emerytury uzależnione od stażu pracy bez względu na wiek Czas zatrzymać stopniowe wygasanie emerytur pomostowych Czas na zmniejszenie fiskalizmu podatkowego
Nie ma już na co czekać. Czas na wyższe płace w Polsce! Czas skończyć z jawnym wykluczaniem, a wręcz dyskryminowaniem naszych związkowców na wszystkich poziomach – od zakładu pracy po poziom krajowy w RDS!
Premier nie chciał z nami rozmawiać więc My pojedziemy do Premiera przedstawić nasze postulaty!
22 września wspólnie pokażemy, że MAMY DOŚĆ!
Polska potrzebuje wyższych płac!

ulotka3

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego organizuje wyjazd na manifestację, która odbędzie się w Warszawie 22 września 2018 r. pod hasłem:
POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC

Zachęcamy wszystkich wraz z osobami towarzyszącymi (pełnoletnimi)
do wzięcia udziału w manifestacji

Plan wyjazdu:
3.30 – wyjazd z Nowej Soli
ok. 8.00 – śniadanie
10.00 – przyjazd do Warszawy
12.00 – 15.00 MANIFESTACJA
ok. 16.00 – powrót
ok. 17.00 – obiad
ok. 23.00 przyjazd do Nowej Soli

Wyjazd jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszt wyjazdu, ubezpieczenia i dwóch posiłków.

Chętnych prosimy o kontakt z przewodniczący Dariuszem Konrad
tel. 667 791 129