Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: czerwiec, 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizację Zakładową nr 04-023 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizacja Zakładowa nr 04-023 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku zawodowego „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Staszica 2, KRS: 0000136669
NIP: 9252102561, REGON: 081243892, e-mail: opzzkpgedia@wp.pl, tel. 667 791 129, zwane dalej Związkiem Zawodowym.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Związku Zawodowego, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.

4. W związku z przetwarzaniem przez Związek Zawodowy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: opzzkpgedia@wp.pl lub pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 1. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy
i usług świadczonych przez Związek Zawodowy, a także z praw związanych
z przynależnością do Związku Zawodowego.

 

Na spotkaniu z zarządem Gedia Poland omawialiśmy szereg tematów dotyczących bieżących spraw naszej firmy.

Zarząd Gedia Poland zaproponował korekty w poziomach widełek OEE na obszarach Zgrzewarek, Gorącego Tłoczenia i na wszystkich sekcjach Wydziału W3.
Na kolejnym spotkaniu mamy szczegółowo przeglądnąć się zaproponowanym zmianom.

Rozmawialiśmy również o problemie doboru ochronnych okularów korekcyjnych. Zarząd Gedia Poland poinformował nas, że pracownicy, którzy po kolejnej korekcie otrzymanych okularów ochronnych w dalszym ciągu będą odczuwali dyskomfort podczas pracy, mają zgłaszać problem do bezpośrednich swoich przełożonych.
Ich sprawy będą rozwiązywane indywidualnie.

Poruszany był również temat butów roboczych. Od miesiąca testowany jest nowy model obuwia ochronnego. Z testu wynika, że jest to model lepszy od obecnie stosowanego w naszym przedsiębiorstwie. Zarząd Gedia Poland zobowiązał się do sukcesywnej wymiany obuwia ochronnego na obszarach, gdzie mogą być one zastosowane (obszary, gdzie nie występuje duże zaoliwienie).

Otrzymaliśmy wiele sygnałów od naszych pracowników na temat wody do picia.
Powiadomiliśmy zarząd Gedia Poland, iż pracownicy skarżą się na jakoś wody z dystrybutorów rozmieszczonych na terenie naszej firmy. Zaproponowaliśmy, aby rozważyć możliwość powrotu do dystrybutorów z wodą butelkowaną.
Zarząd Gedia Poland ma przyjrzeć się temu problemowi i na kolejnym spotkaniu poinformować nas o podjętych krokach, które rozwiążą problem wody do picia.