Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: maj, 2018

We wtorek 5 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie związków zawodowych
z zarządem Gedia Poland.

Pracowników naszej spółki prosimy o tematy, które w pierwszej kolejności powinniśmy poruszyć na ww. spotkaniu.

Każdy członek naszego związku OPZZ Konfederacja Pracy
w Gedia Poland Sp. z o.o.
otrzyma:

  • wsparcie przy rozwiązywaniu problemów indywidualnych,

  • merytoryczną i profesjonalną reprezentację w trakcie negocjacji
    z pracodawcą spraw grupowych,

  • wpływ na działalność naszego związku.
    Związek jest dla Nas a nie odwrotnie.

  • stałą opiekę prawną polegającą na kompleksowej obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. W praktyce oznacza to pomoc prawną od napisania pisma do reprezentowania przed sądami.

 

I to wszystko w ramach składki członkowskiej.

Razem możemy więcej!

Dziękujemy, że jesteśmy razem. Tylko razem możemy więcej!

Wystąpiliśmy do zarządu Gedia Poland w sprawie korekcyjnych okularów ochronnych.

Treść pisma wywieszona jest na naszych tablicach informacyjnych na terenie naszej spółki.

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo w sprawie wymiany obuwia ochronnego.

W piśmie do nas zarząd Gedia Poland pisze między innymi:

….. Obecnie pracownicy mogą wybierać spośród pięciu modeli obuwia ochronnego, a jedynym ogranicznikiem w wyborze są zagrożenia, jakie występują na konkretnym stanowisku pracy.

….. Dodatkowo w celu poprawy komfortu zakład wydaje (bez ograniczeń) wkładki, nie mniej ważną kwestią jest zachowanie higieny przez pracowników.

….. Biorąc powyższe pod uwagę, uważamy, że nie ma potrzeby wymiany obuwia w całym przedsiębiorstwie, gdyż żadna wymiana nie da nam 100% gwarancji, że wszyscy pracownicy będą zawsze zadowoleni. Uważamy, że należy się skupić na pracownikach, którzy mają problemy zdrowotne i dla nich indywidualnie dobierać obuwie. Jednocześnie jesteśmy gotowi wymieniać sukcesywnie na stanowiskach, na których nie występuje zaoliwienie stosowane u nas obuwie wykonane ze skóry licowej na skórę zamszową, co jeszcze bardziej poprawi wentylację takiego obuwia”.

Na najbliższym spotkaniu z zarządem Gedia Poland ustalimy zasady wymiany obuwia ochronnego dla pracowników, którzy w wyniku używania obecnego obuwia ochronnego mają problemy zdrowotne.