Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: kwiecień, 2018

Dzień 28 kwietnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych i upamiętniany przez ruch związkowy w wielu krajach.
W Polsce, Uchwałą Sejmu RP z dnia 9 lipca 2003 roku został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
To szczególna data dla pracowników, dlatego organizacje związkowe zrzeszone
w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych godnie obchodzą ten dzień. Pamiętają o kolegach, którzy zginęli pracując w złych warunkach pracy.


W roku 2017 wzrosła wypadkowość w Polsce.
Łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy była o 0,5% wyższa niż rok wcześniej (88 330 osób). W wypadkach śmiertelnych zginęło 269 pracowników, co stanowi wzrost aż o 12,6% wobec 2016 roku. W statystykach śmiertelności niechlubnie przoduje budownictwo (58), transport i gospodarka magazynowa (56) oraz przetwórstwo przemysłowe (43).
Niestety, nadal n
ieprawidłowe zachowania pracownika są przyczyną aż 60,5% wypadków.
Przytoczone statystyki powinny być alarmem do wszystkich instytucji i organów państwa zajmujących się poprawą warunków pracy do podejmowania skuteczniejszych niż dotychczas działań. Sukces bezpieczeństwa tkwi w solidaryzmie przedsięwzięć wszystkich podmiotów.
To także wyzwanie dla związków zawodowych do codziennej dbałości
o bezpieczeństwo pracy. Dlatego promujmy tegoroczne, związkowe hasła Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych:

,,Przedsiębiorstwa, w których działają związki zawodowe, są bezpiecznymi miejscami pracy”,
,,Dzięki związkom zawodowym miejsca pracy są bezpieczniejsze i zdrowsze”,
,,Organizacje związkowe chronią zdrowie i życie pracowników”.

 Zajmujmy się bezpieczeństwem pracy każdego dnia, a nie tylko 28 kwietnia !

Wystosowaliśmy pismo do zarządu Gedia Poland w sprawie premii OEE
(a właściwie jej braku) na dziale zgrzewarek.

Treść pisma dostępna jest na naszych tablicach.

Dzisiaj wystosowaliśmy pismo do zarządu Gedia Poland w sprawie wymiany obuwia ochronnego dla pracowników naszej spółki.
Treść pisma wywieszona jest na naszych tablicach informacyjnych.

 

Zbliża się 1 maja – międzynarodowy dzień jedności ludzi pracy. Dzień, w którym pracownicy i związkowcy na całym świecie przypominają o prawie do godnego życia. Jak co roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych organizuje manifestację.

Manifestacja rozpocznie się wiecem pod siedzibą OPZZ w Warszawie o godzinie 12:00, po którym nastąpi przemarsz ulicami Warszawy: Świętokrzyska – Krakowskie Przedmieście – Plac Zamkowy, gdzie odbędzie się zakończenie oraz występy zespołów artystycznych.

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego odpowiadając na potrzeby związkowców z województwa lubuskiego organizuje dwu dniowy wyjazd na manifestację.
Poniżej wstępny ramowy program wyjazdu

1 maja 2017 r.

2.30 wyjazd Nowa Sól

8:00 – 9:00 śniadanie

11:00 przyjazd do Warszawy

12:00 14:00 – manifestacja

14:00 – 21:00 – czas wolny

21:00 – kolacja integracyjna przy muzyce

2 maja 2017 r.

8:30 – 9:30 – śniadanie

9:30 – samodzielny przejazd do Warszawy

10:00 – 16.30 – czas wolny w Warszawie

16.30 – zbiórka i powrót do domu

 

Koszt wyjazdu to 120 zł od osoby (członkowie naszej organizacji 60 zł.)
Dzieci 2 – 12 lat 85 zł.

Zapraszamy do wyjazdu całe rodziny.

Organizator wyjazdu zapewnia przejazd do Warszawy i z powrotem, ubezpieczenie obiadokolację 1 maja, nocleg, śniadanie 2 maja.

Osoby chcące wziąć udział w manifestacji uprzejmie proszę o kontakt
pod nr tel. 667 791 129, email: opzzkpgedia@wp.pl lub osobiście w biurze naszej organizacji.

 Zapisy osób chętnych przyjmujemy do 25 kwietnia 2018 r.