Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: marzec, 2018

Brzask. Kruków wrzask
        jak rozdzieranych dusz
       gdy nie ma już nadziei.
Nadzieja jest, potrzebny gest
     co łączny, a nie dzieli.

Daleko tam, mój swojski kram
       pielesze opuszczone,
  a tutaj czas, co sobie drwi,
     że opuściłem żonę.

Zacisnę pięść, bo muszę znieść
       po wargach krew popłynie
   tych parę chwil, bym znowu żył
         daruję je rodzinie.

 

             Jarosław Majak

 

Powołana we wrześniu 2016 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy miała za zadanie „naprawić” prawo pracy, a tym samym stworzyć nowoczesne, zrozumiałe i sprawiedliwe rozwiązania. W tym celu Komisja przystąpiła do opracowywania projektów ustaw regulujących indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Po kilkunastu miesiącach wytężonej pracy, w dniu 14 marca br. Komisja przyjęła projekt nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy (m.in. przy głosie przeciwnym przedstawiciela reprezentującego OPZZ). Poza trudnym zadaniem zgromadzenia przepisów kilkunastu obecnych ustaw w dwóch kodeksach, Komisja zaproponowała wiele nowych rozwiązań, z których część już dzisiaj budzi ogromne kontrowersje.

28 marca w siedzibie OPZZ odbyła się debata nad projektami kodeksów przygotowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, byli to osób przedstawiciele OPZZ z różnych branż i regionów kraju, dziennikarze oraz eksperci. Na pytania licznie zgromadzonych uczestników odpowiadali członkowie Komisji Kodyfikacyjnej:

– Marcin Zieleniecki – Przewodniczący Komisji, Podsekretarz Stanu w MRPiPS,

– Monika Gładoch – Wiceprzewodnicząca Komisji, Pracodawcy RP,

– Liwiusz Laska – Wiceprzewodniczący Komisji, OPZZ,

– Jacek Męcina – członek Komisji,

Dyskusja i pytania skoncentrowały się na najbardziej kontrowersyjnych, czy nieczytelnych propozycji kodyfikacyjnych. W szczególności dotyczące:

 • znacznego wydłużenia czasu trwania umów o pracę na okres próby – do 182 dni, a w niektórych przypadkach nawet do 273 dni,
 • znacznego poluzowania obowiązków dla pracodawcy zatrudniającego nie więcej niż 10 pracowników:
 • możliwości „wykupienia się” przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników, w razie złożenia przez pracownika pozwu do sądu o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy – w zamian obowiązek wypłacenia pracownikowi zadośćuczynienia,
 • możliwości wprowadzenia poprzez postanowienia układu zbiorowego pracy indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla pracowników,
 • szybkiego wygaśnięcia prawa do urlopu wypoczynkowego – do 31 marca lub w wyjątkowej sytuacji do 30 września następnego roku kalendarzowego (w zamian pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi zadośćuczynienia w wysokości 2-krotności wynagrodzenia urlopowego),
 • urlopu na żądanie i zgody pracodawcy, jeżeli pracownik wskaże pracodawcy termin wykorzystania urlopu, krótszy niż 24 godziny przed godziną rozpoczęcia pracy zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownika,
 • poważnych modyfikacji w funkcjonowaniu organizacji związkowych na poziomie zakładu pracy poprzez wskazanie warunków działania delegata związkowego albo zakładowej organizacji związkowej (warunek działania zoz: zrzeszanie co najmniej 10% lub 15% pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy),
 • braku przepisów dotyczących możliwości funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej.
 • pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony, jak i na czas określony bez wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie (w zamian pracownikowi wypłacana jest rekompensata pieniężna, której wysokość jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy),
 • brak obowiązku konsultacji w razie zamiaru zwolnienia pracownika,
 • wyłączenie zasady przedłużenia umowy o pracę na czas określony albo na okres próbny do dnia porodu (znaczące ograniczenie ochrony pracownicy w okresie ciąży),

Mając powyższe na względzie w opinii uczestników debaty zarówno projekt Kodeksu pracy jak i Kodeks zbiorowego prawa pracy uznane zostały za nazbyt nieczytelne, skomplikowane i w znacznej mierze niekorzystne dla pracowników. Ponadto dostrzeżony został problem w ewentualnym stosowaniu nowych regulacji w praktyce.

Debatę podsumował przewodniczący OPZZ, Jan Guz, który podczas konferencji prasowej wyraził krytyczne stanowisko centrali OPZZ dotyczące projektów. Zdaniem uczestników debaty projekty „W obecnym kształcie są nie do przyjęcia!”

Dzisiaj podpisaliśmy Porozumienie płacowe 2018, które obejmuje podwyżki naszych wynagrodzeń w latach 2018 – 2020.

W myśl Porozumienia wszyscy pracownicy zatrudnieni w naszej spółce na podstawie umowy o pracę otrzymają:

– od 1 lipca 2018 r. podwyżkę pensji zasadniczej o 300 zł. brutto.

– od 1 lipca 2019 r. podwyżkę pensji zasadniczej nie mniej niż 300 zł. brutto
– od 1 lipca 2020 r. podwyżkę pensji zasadniczej nie mniej niż 300 zł. brutto

Podwyżki 2019 -2020 w wyżej wymienionej wysokości uwarunkowane są tym, iż najważniejsze wskaźniki ekonomiczne naszej Spółki nie ulegną pogorszeniu.
W tej sytuacji strony zobowiązują się do wypracowania w tymże okresie innego, adekwatnego do sytuacji gospodarczej rozwiązania.

Ponadto strony uzgodniły następujące zmiany:

1. poszerza się zakres absencji uprawniających do otrzymania nagrody za dyspozycyjność do maksymalnie dwóch dni urlopu na żądanie w danym kwartale roku kalendarzowego, maksymalnie do 4 dni w roku kalendarzowym zgodnie z Art. 167.2 Kodeksu Pracy.
2. poszerza się zakres absencji uprawniających do otrzymania nagrody za dyspozycyjność o jeden dzień nieobecności w danym roku kalendarzowym spowodowanym honorowym oddaniem krwi w lokalnej stacji krwiodawstwa.
Każda taka absencja wymaga udzielenia zgody w trybie urlopu wypoczynkowego i na karcie urlopowej za okazaniem przyjmującego ją pracownikowi Działu Kadr dokumentu faktycznego oddania krwi, co zostaje przez niego odnotowane na w/w karcie.

Przewodniczący naszej organizacji Dariusz Konrad został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego na kadencję 2018 – 2022.

Gratulujemy wyboru.