Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: listopad, 2017

Przypominamy, że pracownicy naszej spółki, którzy chcą otrzymać dofinansowanie
w I kwartale 2018 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na aktywność kulturalno – oświatową i sportowo – rekreacyjną, muszą w nieprzekraczalnym terminie do
5  grudnia złożyć w dziale Kadr Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Gedia Poland.

Zarząd naszej organizacji, wraz z Zakładową Społeczną Inspekcja Pracy w Gedia Poland wystosował pismo, w którym wnosimy, aby logistycy pojemnikowi na Wydziale W2 otrzymywali podczas okresu zimowego posiłki regeneracyjne na takich samych zasadach, jak to mam miejsce na Wydziale Logistyki.

Przypominamy, że pracownicy. którzy w okresie wzmożonych wydatków świątecznych,
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych chcą otrzymać świadczenia na dzieci
i Święta, muszą w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada złożyć wnioski
w dziale Kadr.

Świadczenia na dzieci będą wypłacane  w wysokości:

1 próg – 150 zł brutto
2 próg – 140 zł brutto
3 próg – 130 zł brutto
4 próg – 120 zł brutto

Świadczenia świąteczne będą wypłacane w wysokości:

1 próg – 900 zł brutto
2 próg – 600 zł brutto
3 próg – 400 zł brutto
4 próg – 300 zł brutto

 

Dnia 16 grudnia 2017 r. od godziny 17.00 odbędzie się przedświąteczne spotkanie naszej organizacji.

Spotykamy się w pubie AZYL, który znajduje się przy ulicy Piłsudskiego
(dawne TABU).

Na spotkanie zapraszamy wszystkich członków naszej organizacji oraz wszystkich pracowników naszej spółki, którzy chcieliby się do nas przyłączyć.

Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować do przewodniczącego
Dariusza Konrad, który dostępny jest pod nr telefonu 667 791 129.

Koleżanki i Koledzy,

poniżej podajemy link do ankiety skierowanej do młodych (max. 35 lat) pracowników naszej spółki.
Wyniki posłużą do sporządzenia raportu na temat postrzegania związków zawodowych przez młode pokolenie.

Badania są anonimowe i prowadzone są jednocześnie w kilku krajach europejskich.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHsEQV6m-7h4JXs0dbvDC9H2YjcQvSWWlflM0F18Ax96-oGg/formResponse