Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: październik, 2017

Wystąpiliśmy do zarządu Gedia Poland z wnioskiem o przekazanie nam wyników osiąganych poziomów OEE oraz wysokości wypłacanej premii OEE za ostatnie sześć miesięcy na wszystkich wydziałach naszej firmy.

Po otrzymaniu odpowiedzi będziemy analizować wyniki i wspólnie
z zarządem Gedia Poland będziemy szukali rozwiązań korzystnych dla pracowników naszej spółki.

Dzisiaj wystosowaliśmy pismo do zarządu Gedia Poland z pytaniami dotyczącymi sytuacji, jakie maiły miejsce podczas awarii prądu  w dniach 5-6 października 2017 r.

Teść pisma wywieszona jest na naszych tablicach na terenie zakładu.

W związku z dużą ilością pytań dotyczących zmian w Regulaminie Wynagradzania informujemy, że dla pracowników pracujących w przesuniętym tygodniu oraz pracowników pracujących w systemie czterobrygadowym dodatek za prace w tych systemach w sytuacji, gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, bądź na zwolnieniu lekarskim przesunięty jest odpowiednio do dodatku urlopowego lub chorobowego.

Zmiana ma na celu wypłacenia dodatków za pracę w systemach dla osób, które nie przepracowały całego miesiąca (np. nowo zatrudnieni) w danym systemie pracy.