Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: czerwiec, 2017

Po długich starania Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy udało się przeforsować pomysł, aby we wszystkich łazienkach na halach produkcyjnych umieścić dystrybutory z kremem do rąk.

Wczoraj zostało podpisane porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi działającymi na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. a zarządem Gedia Poland Sp. z o.o.
W treści porozumienia jest zapis, który mówi, że przedłuża się okres obowiązywania Porozumienia z dnia 27.01.217 r. w sprawie poszerzenia zakresu absencji uprawniających do otrzymania nagrody za dyspozycyjność o każdy pierwszy dzień urlopu na żądanie w danym kwartale roku kalendarzowym.
Nowe Porozumienie w ww. sprawie obowiązuje do 31.12.2017 r.
Dodatkowo obowiązywanie premii Laboratoryjnej Kontroli Jakości, o której mowa w punkcie 4 Załącznika nr 7 do Porozumienia z dnia 21.08.2015 przedłuża się do 31.12.2017 r.

Od początku kwietnia 2017 r. przedstawiciele naszej organizacji przeprowadzali ankietę, dotyczącą okresowych badań lekarskich, na terenie naszego przedsiębiorstwa.

W ankiecie wzięło udział 628 naszych pracowników.

Większości ankietowanych (507 osób), badania okresowe zajęły więcej niż jeden dzień, co biorąc pod uwagę, że większa część pracowników naszej firmy wykonuje badania w czasie wolnym, jest poważnym problemem.

Zdecydowana większość naszych pracowników (588) uważa, że nasza firma powinna zmienić przychodnię medycyny pracy.

622 ankietowanych uważa, że okresowe badania lekarskie powinny odbywać się w godzinach pracy.

Nasza organizacja w najbliższym czasie wystąpi do zarządu naszej spółki, aby poszukać rozwiązania w niewątpliwie ciężkim i uciążliwym dla nas wszystkich temacie, jakim są okresowe badania lekarskie.

Wczoraj odbyło się spotkanie związków zawodowych działających na terenie Gedia Poland z zarządem Gedia Poland w sprawie premii OEE.

Intencją zarządu Gedii, jak i naszej organizacji jest urealnienie tabel OEE do poziomu osiąganych na poszczególnych obszarach naszego przedsiębiorstwa.

Zmiany dedykowane są przede wszystkim pracownikom Wydziału W2
z obszarów Spawalnia-Roboty oraz sekcji S1 z W3, gdzie poziom wypłacanej premii OEE znacznie różni się w stosunku do pozostałych działów w naszej spółce.

Mamy nadzieję, że w krótkim  czasie dojdziemy do porozumienia
w ww. kwestii z zarządem Gedia Poland.

Treść porozumienia. 

I. Z dniem 01.07.2017 stawka zasadnicza każdej z osób zatrudnionych w Gedia Poland Sp. z o.o. w pełnym wymiarze czasu, z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umowy zawartej na okres próbny, podwyższona zostaje o 300 zł brutto.

II. Osoby zatrudnione na podstawie umowy na okres próbny, z dniem 01.07.2017 otrzymują zmianę stawki zasadniczej o kwotę 150 zł brutto. Ponadto osoby takie otrzymają wraz z zawarciem kolejnej umowy następującej bezpośrednio po umowie próbnej uzupełnienie do 300 zł brutto.