Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: luty, 2017

Organizacje związkowe działające w Gedia Poland Sp. z o.o. proponują wypłatę świadczenia socjalnego w okresie wzmożonych wydatków świątecznych.
Świadczenie finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wg następujących zasad:

Pracownicy o dochodach brutto na osobę w rodzinie (zgodnie z obowiązującymi oświadczeniami):

– do 1000 zł. – świadczenie 400 brutto zł.

– od 1001 zł. do 2500 zł. – świadczenie brutto 300 zł.

– od 2501 zł. do 3500 zł. – świadczenie brutto 250 zł.

– powyżej 3501 zł. – świadczenie 200 brutto zł.

Świadczenie wypłacane na podstawie wniosków, które pracownicy powinni złożyć
w  terminie do 31.03.2017 r.

Przypominamy, że pracownicy którzy w II kwartale 2017 r. chcą skorzystać
z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do aktywności kulturalno – oświatowej, bądź sportowo – rekreacyjnej do dnia 5 marca 2017 r. powinni złożyć w dziale kadr Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Gedia Poland Sp. z o.o. .

Pracownicy naszej spółki mogą składać wnioski o dofinansowanie między innymi do karnetów:

– karnety na żużel

– sauna Relaks

– siłownia Gym4u

– vouchery do kina Cinema City

– sala zabaw dla dzieci

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi braku ciepłej wody w szatniach pracowniczych Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. dokonał wpisu w zakładowej książce SIP, informując zarząd naszej spółki o notorycznych problemach związanymi z ww. sytuacją.

W przypadku braku reakcji ze strony zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. na zgłoszony problem, zarząd naszej organizacji poinformuje odpowiednia służby państwowe.

Zarząd Gedia Poland przystał na propozycję związków zawodowych działających na terenie naszego zakładu pracy.

Od 01.01.2017 r. poszerza się zakres absencji uprawniających do otrzymania „nagrody za dyspozycyjność” o każdy pierwszy dzień urlopu na żądanie w danym kwartale roku kalendarzowego.
Uregulowanie obowiązuje do dnia 30.06.2017 r. z możliwością jego przedłużenia na kolejny okres.