Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: styczeń, 2017

Z inicjatywy NSZZ PG związki zawodowe działające na terenie Gedia Poland zwróciły się z propozycją zmiany od 01.01.2017 w Regulaminie Wynagradzania Gedia Poland Sp. z o.o. .

Mając na uwadze rekordową wręcz ilość zwolnień lekarskich w roku 2016 oraz opinie naszych pracowników, proponujemy zmianę dotyczącą warunków wypłacania nagrody za dyspozycyjność, która przedstawia się następująco:

Pracownik, który w danym kwartale korzysta z urlopu na żądanie po raz pierwszy, nie traci prawa do nagrody za dyspozycyjność. Każdy następny dzień urlopu na żądanie w danym kwartale powoduje utratę prawa do nagrody w danym miesiącu.

Naszym zdaniem spowoduje to zmniejszenie ilości zwolnień chorobowych, które pracownik „zmuszony” jest wykorzystać w przypadku odmowy urlopu.

W czasie obchodu Społecznej Inspekcji Pracy na wydziale W2 stwierdzono, że urządzenie
UWG 1 nie spełnia wymogów bezpieczeństwa dla maszyn. W związku z powyższym Z.S.I.P wydał zalecenie dostosowania ww. urządzenia do minimalnych wymogów dla tego typu urządzeń. Obecnie urządzenie zostało przebudowane tak by operator lub osoby postronne nie miały dostępu do ruchomych i wirujących części urządzenia.

Ponadto zwrócono uwagę na inne nieprawidłowości, między innymi pracownicy firmy zewnętrznej pracowali na wysięgniku nad operatorami zgrzewarek, nie powiadamiając
o tych pracach lidera obszaru i nie zabezpieczając terenu w obszarze pracy wysięgnika.

Zwrócono też uwagę na nie właściwą osłonę chroniącą przed odpryskami na zgrzewarce
DX-200-2. Osłona została natychmiast poprawiona.

Na wniosek SIP na hali nr 17 zbudowana została ścianka ochronna, chroniąca pracujących tam pracowników przed uderzeniem zimnym powietrzem podczas otwierania bramy wjazdowej.

Ponadto po interwencji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy na wydziale „Lasery” dostarczony został żuraw, co w znaczny sposób poprawiło bezpieczeństwo pracy podczas przezbrojeń.

Społeczni Inspektorzy Pracy w Gedia Poland przeanalizowali wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w zakładzie przy ul. Przemysłowej. Uwagi przekazane zostały do działu BHP.

Na wniosek naszej organizacji, od wczoraj na terenie naszego przedsiębiorstwa trwa kontrola przeprowadzana przez Państwową Inspekcję Pracy.

Inspektorzy kontrolują między innymi stan szatni pracowniczych, zadymienia na hali produkcyjnej w zakładzie przy ul. Przemysłowej oraz warunki pracy pracowników na hali nr 17 w zakładzie przy ul. Staszica.