Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: październik, 2016

Dziękujemy wszystkim pracownikom naszej firmy, którzy odpowiedzieli na nasz apel i poinformowali nas, z jakimi problemami borykają się podczas pracy na swoich pod obszarach.

Z kilkunastu ważnych tematów, jakie nam zaproponowaliście, wybraliśmy na początek dwa.

Na spotkaniu, które chcemy, aby odbyło się w przyszłym tygodniu, chcielibyśmy porozmawiać na tematy:

  1. Jakie kryteria kierowały zarządem Gedia Poland w kwestii przyznania dodatkowych podwyżek płac na niektórych obszarach naszej spółki? Dlaczego zdecydowana większość pracowników została pominięta przy ustalaniu podwyżek?

  2. Możliwość zmiany grafiku dla systemu czterobrygadowego, aby pracownicy zmiany A w Wigilię nie musieli przychodzić do pracy.

O przebiegu spotkania poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich pracowników naszego przedsiębiorstwa, aby za pomocą naszej strony internetowej (zakładka kontakt), naszego e-maila (opzzkpgedia@wp.pl) lub też telefonu do przewodniczącego Dariusza Konrad (667 791 129) poinformować nas o problemach, z jakimi borykają się nasi pracownicy na poszczególnych działach naszego zakładu pracy.

Mamy na myśli: warunki pracy, szeroko rozumiane BHP na stanowisku pracy, współpraca z bezpośrednim przełożonym
i kolegami na dziale itp.

Prosimy również o informację, na jakie tematy
w najbliższych tygodniach powinniśmy podjąć rozmowy
z zarządem naszej spółki.