Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: czerwiec, 2016

Dzisiaj na spotkaniu w kwestii premii OEE usłyszeliśmy, że na dziale Spawalnia – Roboty prowadzone są daleko idące prace w celu ustalenia przyczyn spadku ww. premii.

Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. wprowadził działania, które w czerwcu i lipcu w znaczny sposób mają podnieść wysokość wypłacanej premii OEE.

Otrzymaliśmy również projekt zmian dotyczący premii OEE na dziale W3.
W przyszłym tygodniu mamy się spotkać w celu omówienia projektu zaproponowanych zmian.

Spotkanie dotyczące premii OEE odbędzie się dzisiaj o godzinie 15.30.

O szczegółach spotkania poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Na wniosek zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. spotkanie w sprawie premii OEE zostało odwołane.

Dzisiaj na spotkaniu z zarządem Gedia Poland Sp. z o.o. w sprawie premii OEE rozmawialiśmy o wypracowaniu ogólnego szkicu premii OEE, który będzie obowiązywał na terenie całego naszego przedsiębiorstwa.

O szczegółach będziemy rozmawiać na kolejnym spotkaniu, które prawdopodobnie odbędzie się w piątek. Na to spotkanie mają być zaproszeni Dyrektor produkcji i Kierownik Wydziału W 2.

Kierownik Wydziału W2 na tym spotkaniu ma nam udzielić również szczegółowych informacji na temat przyczyn drastycznego spadku premii na W2.

Na spotkaniu w dniu 02.06.2016 uzgodnione zostało wspólne stanowisko zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. oraz związków zawodowych – OPZZ „Konfederacja Pracy”, NSZZ PGP, OZZ „Alternatywa”.

1. Od 01.07.2016 podniesienie stawki zasadniczej z dnia 30.06.2016 o 2,5%, ale nie mniej niż 150 zł brutto wszystkim osobom, które w tej dacie są po okresie próbnym. Osoby na okresie próbnym będą obejmowane tymi zasadami automatycznie przechodząc na kolejną umowę.

2. Nagroda za dyspozycyjność według formuły 12 x 200 zł, oraz likwidacja kwartalnej i półrocznej nagrody za dyspozycyjność z regulaminu wynagradzania w dacie 01.07.2016.

3. Wprowadzenie corocznej nagrody stażowej, wypłacanej do dnia 20.12 danego roku, wpisanej do regulaminu wynagradzania według następujących zasad:
a. w roku 2016:
I. osoby, które legitymują się co najmniej 6 miesięcznym nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. i pozostają w dniu 15.12.2016 w stosunku pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. otrzymują jednorazowo 500 zł brutto (nagroda ta dotyczy tych osób, których przyjęcie do pracy miało miejsce do 31.05.2016)
II. osoby, które legitymują się co najmniej 8 miesięcznym nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. i pozostają w dniu 15.12.2016 w stosunku pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. otrzymują jednorazowo 800 zł brutto (nagroda ta dotyczy tych osób, których przyjęcie do pracy miało miejsce do 31.03.2016)

b. w roku 2017 i kolejnych latach:
I. osoby, które legitymują się co najmniej 8 miesięcznym nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. i pozostają w dniu 15.12. danego roku w stosunku pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. otrzymują jednorazowo 800 zł brutto, oznacza to, że nagroda ta dotyczy tych osób, których zatrudnienie miało miejsce do dnia 31.03 danego roku
II. osoby, które na dzień 30.11 danego roku legitymują się co najmniej 12 miesięcznym, ale nie dłuższym niż 5 letnim nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. i pozostają w dniu 15.12 danego roku w stosunku pracy z Gedia Poland Sp. z o.o. otrzymują jednorazowo 1000 zł brutto
III. osoby, które na dzień 30.11 danego roku legitymują się dłuższym niż 5 letnim nieprzerwanym stażem pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. i pozostają w dniu 15.12 danego roku w stosunku pracy w Gedia Poland otrzymują jednorazowo 1200 zł brutto

Dla grupy I w latach 2016 i kolejnych obowiązują następujące wyjątki:
z powyższej nagrody stażowej wyłączone zostają osoby, które w danym roku kalendarzowym pozostawały co najmniej 30 dni: na chorobowym (nie dotyczy wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy), były na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym ojcowskim, rodzicielskim i podobnych
Dla grupy II i III w latach 2016 i kolejnych obowiązują zasady potrącenia proporcjonalne, analogiczne do zasad przyjętych w regulaminie wynagradzania Gedia Poland Sp. z o.o., dla premii specjalnej letniej i zimowej, wyliczanej każdorazowo dla okresu 12 miesięcy od grudnia do listopada.

Strony ustalają, że w roku 2017 ewentualna regulacja płacowa wejdzie w życie nie wcześniej niż 01.07.2017