Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: kwiecień, 2016

Spotkanie nr 2 dotyczące podniesienia naszych wynagrodzeń za nami.

Na spotkaniu Dyrektor przedstawił propozycję zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. w kwestii zmian dotyczących formy i wysokości naszych wynagrodzeń.

Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. proponuje:

  1. Do podstawy wynagrodzenia miesięcznie dołączyć 1/12 pensji zasadniczej, którą do tej pory otrzymywaliśmy dwa razy do roku w formie „premii półrocznej”. Po otrzymaniu wyniku poprzedniego działania, Dyrektor proponuje podwyżkę w wysokości 2%. Ponadto zarząd proponuje, aby pracownikom, którzy otrzymują premię motywującą, włączyć tę premię do podstawy wynagrodzenia.

  2. Dyrektor proponuje wzmocnić „nagrodę za dyspozycyjność” poprzez podniesienie wysokości wypłacania premii kwartalnej do kwoty 200 zł (premia miesięczna pozostaje na poziomie 100 zł, a premia półroczna dalej wynosi 200 zł).

  3. Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. proponuje wprowadzenia programu „zamrażarka”. Zasada funkcjonowania tego programu to: kwota startowa wynosiłaby 400 zł brutto i co miesiąc na wirtualne konto przez 36 miesięcy dodawane byłoby kolejne 80 zł. Po przepracowaniu 36 miesięcy wypłacona byłaby kwota w wysokości 3280 zł brutto.

Na kolejnym spotkaniu z zarządem Gedia Poland Sp. z o.o. zarząd naszej organizacji odniesie się ww. propozycji.

Odnoszą się do naszych rozmów Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o zwraca się z prośbą o przeprowadzenie „fotografii dnia” na następujących procesach:

114617104-017; 114617208-205; 114617408-206; 120272001-210; 20271901-209; 410079411-444b; 410079309-443b; 420339102 – wszystkie wersje; 420227300-504; 420228201-509; 420228401-510 Gwinciarka: 420342401-109E; 420321004-109
Lewa 15: 11455210-101;
Lewa 21: 420160500; 420160400
Lewa 22: 410050403
Lewa 23: 410050303
Robot UZSB: 114539206-974; 114539406-975;
Szlifowanie: 420342401-109E
Spawanie Krugera: 420321004-109

Jest to tylko mała część projektów, na których w ostatnim czasie zostały podniesione normy. Z informacji przekazanych nam przez załogę, na żadnej z ww. maszynie nie przeprowadzono optymalizacji stanowiska pracy. Przypominamy, że w myśl Art. 83 §2 „Normy pracy są ustalane z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki i organizacji pracy. Normy pracy mogą być zmieniane w miarę wdrażania technicznych i organizacyjnych usprawnień zapewniających wzrost wydajności pracy”. Ten sam artykuł w §3 mówi: „Przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy do ich zmiany, jeżeli jest ono wynikiem zwiększonego osobistego wkładu pracy pracownika lub jego sprawności zawodowej”.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów, prosimy przekazać nam w formie pisemnej.
W przypadku braku reakcji ze strony zarządu naszej spółki na problem, jakim jest niewątpliwie bezzasadne podnoszenie norm, a co za tym idzie obniżenie wysokości wypłacanej premii OEE, zmuszeni będziemy poinformować o tych praktykach odpowiednie Instytucje Państwowe.

Do wiadomości:

– Zarząd w Niemczech

Dnia 05.04.2016 r. pracownicy działu logistyki oraz obszaru pakowania wystosowali pismo do kierownika, w którym to piśmie zwrócili się z prośbą o wypłacenie im nagrody za ich ciężką i rzetelną pracę w 2015 r., której efektem był zerowy stan reklamacji od klienta zewnętrznego (na 8 założonych) oraz 96 wykrytych reklamacji wewnętrznych.

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. na prośbę pracowników, którzy są członkami naszego związku ponawia prośbę o pilną odpowiedź na ww. pismo.

Zarząd Związku zwraca uwagę, że nagradzanie, a co za tym idzie motywowanie do jeszcze lepszej i wydajniejszej pracy, powinno być zainspirowane ze strony kierownika wydziału, a nie odwrotnie.
Mamy nadzieję, że Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. będzie miał na względzie dobro doświadczonych i bardzo dobrze wykonujących swoje obowiązki pracowników i z uwagi na szacunek, jakim powinniśmy darzyć pracowników naszej firmy, poprosi kierownika działu Logistyka o odpowiedź na wspomniane wyżej pismo.

Do wiadomości:

  • Zarząd w Niemczech

W piątek 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 15.00 odbędzie się drugie spotkanie w sprawie podwyżek płac pracowników naszej spółki.

Informację o  przebiegu spotkania umieścimy na naszej stronie internetowej.

W piątek po raz pierwszy w tym roku spotkaliśmy się z zarządem naszej firmy w sprawie podniesienia naszych wynagrodzeń.

Na wstępie Dyrektor ogłosił, że wbrew pogłoską, jakie krążą w zakładzie, zaprzecza, jakoby w tym roku zarząd nie planował podwyżek płac.

Dyrektor wysłuchał propozycji wszystkich związków zawodowych.

Propozycje związku zawodowego „Alternatywa”, jak i NSZZ Pracowników Gedia były ogólnikowe i odnosiły się do podniesienia wynagrodzeń w związku z falą wypowiedzeń umów o pracę złożoną przez pracowników w naszej firmie.

My przedstawiliśmy naszą propozycję, która nie odbiega od tej, o której informowaliśmy wcześniej. To znaczy, proponujemy:

  1. Podniesienie stawek zasadniczych.

  2. Podniesienie stawek „Nagrody za dyspozycyjność”

  3. Wprowadzenie do Regulaminu Wynagradzania „Nagrody lojalnościowej”, którą otrzymywałby pracownik po przepracowaniu w naszej firmie, każdych kolejnych pięciu lat. Zaproponowaliśmy do wyboru trzy warianty: jednorazową wypłatę stałej kwoty, jednorazową wypłatę określonego procentu wynagrodzenia, bądź trzeci wariant, który w założeniu ma podniesienie stawki zasadniczej o określony w regulaminie procent.

Nasze propozycje, jak określił to Dyrektor, są zbliżone do idei i zamysłów zarządu naszej spółki. Zarząd w najbliższych dniach szczegółowo przyjrzy się naszej propozycji, tak aby w najbliższym czasie móc poinformować załogę o podpisaniu porozumienia płacowego.

W związku z licznymi obowiązkami zarządu naszej spółki w tym tygodniu, kolejne spotkanie odbędzie się najpóźniej 5-6 maja 2016 r.

Poruszyliśmy również temat, spadku premii OEE na niektórych pod obszarach. Dyrektor zapewnił nas, że w najbliższych dniach, zarząd szczegółowo przyjrzy się temu zagadnieniu.