Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: marzec, 2016

4315

– życzy Zakładowa Organizacja Związkowa OPZZ „Konfederacja Pracy”

w Gedia Poland Sp, z o.o.

Dzisiaj, w naszej firmie, przeprowadzona była kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w kwestiach dotyczących czasu pracy oraz harmonogramu pracy.
O wynikach kontroli poinformujemy po otrzymaniu odpowiedzi od PIP.

Wystosowaliśmy pismo do zarządu naszej spółki:

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. zwraca uwagę, iż harmonogram dla pracowników pracujących w systemie 4 zmianowym na okres 01.04.2016 do 31.05.2016 r. narusza Art. 8 Kodeksu Pracy – Nadużycie prawa podmiotowego. Artykuł ten w swojej treści mówi: „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważana za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”.

Wyznaczenie dni pracujących w dniach 1 maja, 3 maja i 26 maja (Boże Ciało) uważamy za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Ponadto tak skonstruowany grafik, w naszej ocenie, niesie znamiona planowania pracy w godzinach nadliczbowych, a to jak wiadomo jest zabronione prawem.

Rozumiemy potrzeby jakie niesie za sobą branża motoryzacyjna i w przypadku, gdy praca w w/w dni okaże się niezbędna, proponujemy, aby wszyscy pracownicy wydziałów produkcyjnych, nie biorący bezpośrednio udziału w produkcji (kierownicy wydziałów, kierownicy produkcji, kierownicy zmianowi, planiści itd.), zadeklarowali, że w dni świąteczne wspomogą pracowników produkcji poprzez przyjście do pracy i produkcję bezpośrednio na liniach produkcyjnych.

W innym przypadku apelujemy, aby jeszcze raz pochylić się nad harmonogramem prac na najbliższy okres rozliczeniowy.

Do wiadomości:

  • Zarząd w Niemczech

Spotkanie z zarządem naszej spółki, które odbyło się w piątek, miało na celu otrzymania odpowiedzi na pytania nurtujące naszą załogę.
Niestety, przez ograniczenia czasowe, tak naprawdę dyrektorzy naszej firmy ustosunkowali się pobieżnie do zaledwie dwóch zagadnień. A mianowicie, spadek premii OEE, oraz szkolenia naszych pracowników.
Dyrektorzy zapewnili nas, że cały czas bacznie przyglądają się procesom produkcji i cały czas analizują skutki spadku OEE. Zastaliśmy zapewnieni, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone audyty procesów, na których to procesach poziom OEE jest najniższy.

Co od szkoleń, szczególnie dotyczących zastępców logistyków w zakresie obsługi systemu SAP, w najbliższych dniach, takie szkolenia mają się odbyć.

W związku z bardzo dużą ilością zadań, jakie stoją przed naszej spółki w najbliższych dniach, prawdopodobnie jak stwierdził Dyrektor, nie uda nam się rozpocząć negocjacji płacowych przed Świętami Wielkanocnymi. Jadnak mamy nadzieję na rozpoczęcie rozmów tuż po zakończeniu okresu świątecznego.

Na jutro zostaliśmy zaproszeni przez zarząd naszej spółki, na kontynuację rozmów dotyczących sytuacji panującej w Naszej Firmie.

O szczegółach spotkania poinformujemy na naszej stronie internetowej.