Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: styczeń, 2016

25 stycznia br. w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
To regionalna instytucja dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.
Akty powołania wręczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego:

Przedstawiciele strony samorządowej:
– Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego,
– Krzysztof Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra,
– Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Gubina, członek Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Przedstawiciele strony pracowników:
– Bogusława Kornowicz – Forum Związków Zawodowych,
– Marlena Rutkowska-Wyrębska – Forum Związków Zawodowych,
– Ksawery Topczewski – Forum Związków Zawodowych,
– Dariusz Mieczyński – Forum Związków Zawodowych,
– Waldemar Rusakiewicz – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
– Krzysztof Gonerski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
– Maciej Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
– Bogusław Motowidełko – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
– Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
– Bożena Mania – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
Dariusz Konrad – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
– Leszek Grześko – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Przedstawiciele strony pracodawców:
– Janusz Jasiński – Konfederacja Lewiatan,
– Jerzy Kotarski – Konfederacja Lewiatan,
– Maria Jolanta Wegner – Konfederacja Lewiatan,
– Artur Malec – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
– Krzysztof Częstochowski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
– Violetta Panasiuk-Strzyżewska – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
– Edward Markiewicz – Związek Pracodawców Business Centre Club,
– Szymon Tamborski – Związek Pracodawców Business Centre Club,
– Józef Słowikowski – Związek Pracodawców Business Centre Club,
– Krzysztof Hnat – Związek Rzemiosła Polskiego,
– Stanisław Koleśnik – Związek Rzemiosła Polskiego,
– Stefan Tomczak – Związek Rzemiosła Polskiego.

Przedstawiciele strony rządowej:
– Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski,
– Waldemar Gredka – Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
– Maria Brygida Grzybowicz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Biurze Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gratulujemy powołania do Rady, przewodniczącemu Naszej Organizacji.

W imieniu pracowników działu „Prasy Korbowe”, wystosowaliśmy pismo do zarządu Naszej Spółki, w którym piszemy: „Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej
nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. zwraca się z prośbą
o zbadanie wydatku energetycznego podczas produkcji detali 420193303 i 420193403.
W naszej ocenie, jak i ocenie pracowników produkujących wyżej wymienione detale,
praca podczas produkcji jest bardzo wyczerpująca, a co za tym idzie, powinni oni otrzymywać posiłek regeneracyjny.”.

Pod koniec lutego 2016 r. wejdą w życie przepisy, które ograniczają możliwość zawierania umów na czas określony poprzez wprowadzenie limitów w ich stosowaniu. Pracodawca będzie mógł zawrzeć z danym pracownikiem maksymalnie trzy takie umowy, a łączny czas ich obowiązywania nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy (z okresem próbnym – 36 miesięcy). Każda kolejna umowa, która przekracza okres 33 miesięcy, zostanie automatycznie uznana za zawartą na czas nieokreślony.

Nowa propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyposażeniu inspektorów pracy w możliwość szybkiej zmiany umowy „śmieciowej” na umowę o pracę to korzystny kierunek zmian, od lat postulowany przez OPZZ. To dobra zmiana dla pracowników, która nie dotknie pracodawców przestrzegających polskiego prawa.

Mimo tego, że Komisja Europejska już trzykrotnie w swoich rekomendacjach dla Polski nakazała znacząco ograniczyć stosowanie „śmieciówek”, na polskim rynku pracy liczba podpisywanych umów cywilnoprawnych cały czas rośnie. Często są one nadużywane przez pracodawców, którzy poprzez maksymalną eksploatację zatrudnionego chcą zaoszczędzić na kosztach pracy.

Dzisiaj konieczna jest poważna rozmowa nad prawem pracy. W Radzie Dialogu Społecznego, gdzie swoich przedstawicieli mają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinna niezwłocznie zapaść decyzja o wprowadzeniu dobrych i sprawiedliwych rozwiązań prawnych, nawiązujących do europejskich standardów, wynikających z Karty Praw Podstawowych.

OPZZ uważa, że w walce ze „śmieciówkami” potrzebne są szybkie decyzje. Niezależnie od tego czy zmiany będą dokonywane decyzjami administracyjnymi czy kodeksowymi.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pozytywie opiniuje propozycję obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Uważamy, że prezydencki projekt ustawy zmierza w dobrym kierunku. Niestety w obecnym kształcie nie zawiera wszystkich oczekiwań społecznych, które zostały wyrażone w złożonym 7 lat temu, obywatelskim projekcie ustawy koordynowanym przez OPZZ. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opowiada się za modyfikacją złożonego projektu podczas prowadzonych prac parlamentarnych. Oczekujemy, że zostanie w nim uwzględniona dodatkowa możliwość skorzystania z prawa do emerytury, uzależniona od stażu pracy – liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od formy zatrudnienia.

W dniu 14 grudnia 2014 r. na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego,
OPZZ przekazało projekt dot. stażu pracy w ustawie emerytalnej przedstawicielowi Prezydenta RP, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałkowi Sejmu.
Do tej pory kobiety urodzone w roku 1955 mogły rozwiązać stosunek pracy,
w zależności od miesiąca urodzenia, przed ukończeniem wieku 60 lat i 9 miesięcy do 61 lat, a kobiety z rocznika 1956 – w przedziale od 61 lat i jeden miesiąc, do 61 lat i 4 miesiące.

Wejście w życie prezydenckiego rozwiązania w zakresie wieku emerytalnego spowoduje, że wszystkie kobiety, urodzone w roku 1955 będą już miały ukończony wiek emerytalny ( 60 lat w roku 2015) i nie będą mogły skorzystać z emerytury i jej naliczenia na starych zasadach, jeśli w ustawie nie będzie okresu przejściowego ( rozwiązaniem byłby zapis, że muszą rozwiązać stosunek pracy najpóźniej z dniem 31 sierpnia 2017 r., ewentualnie 2018 roku – w zależności od daty wejścia w życie znowelizowanej ustawy

Trzeba dodać, że przepisy prawa pracy, w tym także Karty Nauczyciela, wymagają trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia w razie rozwiązywania stosunku pracy w związku z odejściem na emeryturę.

BP OPZZ