Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: listopad, 2015

W dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do zarządu naszej firmy z oficjalnym pismem dotyczącym wideomonitoringu.
Treść pisma wywieszona jest na naszych tablicach, na terenie zakładu pracy.

Przypominamy, że pracownicy którzy w I kwartale 2016 r. chcą skorzystać
z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do aktywności kulturalno – oświatowej, bądź sportowo – rekreacyjnej, do dnia 5 grudnia 2015 r. powinni złożyć w dziale kadr Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Gedia Poland Sp. z o.o. .

Związki zawodowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. zaproponowały, aby w okresie „mikołajek”wypłacić zapomogi dla potrzebujących rodzin na każde dziecko według zasad:

 • dla rodzin z I progu – 150 zł. brutto na każde dziecko

 • dla rodzin z II progu – 140 zł. brutto na każde dziecko

 • dla rodzin z III progu – 130 zł. brutto na każde dziecko

 • dla rodzin z IV progu – 120 zł. brutto na każde dziecko

Analogicznie związki zawodowe zaproponowały, aby w okresie wzmożonych wydatków związanych ze Świętami Bożego Narodzenia wypłacić zapomogi dla potrzebujących pracowników według zasad:

 • dla pracownika z I progu – 820 zł. brutto

 • dla pracownika z II progu – 550 zł. brutto

 • dla pracownika z III progu 360 zł. brutto

 • dla pracownika z IV progu 240 zł. brutto

Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o przychylił się do propozycji związków.

Jednocześnie zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. oraz działające na jej terenie organizacje związkowe zgodnie wskazują na kilka warunków, które są niezbędne, a co do terminów nieprzekraczalne:

 1. Oświadczenia składane są do 30.11.2015
 2. Świadczenia dedykowane są do osób, które w grudniu 2015 są naszymi pracownikami,
  ponieważ obie okoliczności ich wypłaty zachodzą właśnie w tym miesiącu
 3. W przypadku „mikołajek” odnosimy się do dzieci z roczników od 1999 do 2014.
 4. W razie pytań i wątpliwości odsyłamy do Regulaminu Zasad Wykorzystania ZFŚS.