Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: sierpień, 2015

Na początku miesiąca sierpnia zawiadomiliśmy Państwową Inspekcję Pracy, iż w naszej firmie pracownicy maja problemy z otrzymywaniem na czas wypranej i czystej odzieży roboczej. Informowaliśmy PIP o tym, że nie rzadko zdarza się, że pracownicy zmuszeni są do pracy przez kilka tygodni w tej samej odzieży ochronnej.

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Inspektor PIP przeprowadził inspekcję w naszej spółce.
Dzisiaj otrzymaliśmy pisemna notatkę z przeprowadzonej kontroli, w której czytamy między innymi: „…zwrócono pracodawcy uwagę, iż zgodnie z przepisami nie można dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Ponadto pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego posiadały właściwości ochronne
i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie
i odkażanie.”.

Problemy pracowników produkcji dotyczące odzieży roboczej, sygnalizowaliśmy wielokrotnie do zarządu naszej firmy.
Również w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź w której czytamy między innymi: „ ….po zapoznaniu się z problemem Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. zobowiązał kierowników zmianowych, koordynatorów oraz liderów do monitorowania sytuacji w zakresie zabezpieczenia ubrań roboczych dla swoich podwładnych.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia braków w odzieży każdy pracownik winien zwrócić się z tym problemem do bezpośredniego przełożonego i sprawa powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki.”.

Mamy nadzieję, iż począwszy od miesiąca września 2015 r. problem dotyczący odzieży ochronnej w naszej spółce w końcu zostanie rozwiązany.

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy porozumienie płacowe.

Zgodnie z jego treścią:

 1. Z dniem 01.08.2015 r. wpisana zostaje do Regulaminu Wynagradzania „nagroda za dyspozycyjność” na obecnych zasadach tz. pracownik spełniający kryteria otrzymywać będzie 100 zł. miesięcznie. Dodatkowo premia poszerzona zostaje o 100 zł kwartalnie oraz 200 zł. za pół roku.
  Czyli na koniec półrocza, pracownik który spełnił kryteria, otrzyma nagrodę w wysokości 400 zł. (100 zł. nagroda za miesięczna + 100 zł. nagroda kwartalna + 200 zł. nagroda półroczna). Wyjątkiem będzie pierwszy okres, gdzie premia kwartalna i półroczna pomniejszona będzie o miesiąc lipiec 2015 r. i wynosić będą odpowiednio 67,50 zł. oraz 167,50 zł.
 2. Wydłużone zostają tabele premii OEE i LLE o 2% z maksymalną stawką na poziomie 4,02 zł.
  do godziny.
 3. U pracowników zatrudnionych przed 01.01.2015 r. zmianie ulegnie stawka zasadnicza.
  Pracownicy będą poddani ocenie przez bezpośrednich przełożonych. I z dniem 01.09.2015 r. otrzymają regulację odpowiednio w wysokości 1%, 2% i 3% stawki zasadniczej.
 4. Pracownicy zatrudnieni przed 01.01.2015 r. w miesiącu wrześniu 2015 r. otrzymają jednorazowa premię (jako rekompensatę za miesiące lipiec i sierpień 2015 r.) w wysokości
  3,5 % swojej stawki zasadniczej.

Strony uzgodniły, że kolejna regulacja płac odbędzie się 01.07.2016 r.

Na czwartkowym spotkaniu udało nam się ustalić większość punktów, które zawierać ma tegoroczne porozumienie. Do ustalenia pozostało parę detali.
Dyrektor zastrzegł sobie, że chciałby nanieść jeszcze parę swoich sugestii.
Mamy nadzieję, że te poprawki nie zniweczą naszej ponad dwumiesięcznej pracy.

Wczorajsze spotkanie dotyczące regulacji płac Naszych pracowników w nie wielkim stopniu przybliżyło nas do podpisania porozumienia.
Na koniec prawie czterogodzinnego spotkania ustaliliśmy, choć jeszcze nic nie jest podpisane, że w porozumieniu płacowym znajdą się między innymi takie zapisy jak:

 1. Nagroda za dyspozycyjność będzie wpisana do Regulaminu Wynagrodzeń.

 2. Regulacja stawek zasadniczych będzie uzależniona od oceny przełożonego.

 3. Podniesione zostaną poziomy premii OEE, ale w związku z tym podniesione będą również stawki pieniężne tejże premii. Na wszystkich obszarach, poza obszarem Pras Korbowych, „widełki” pozostają w nie zmienionej formie. Dodatkowo podniesiony będzie poziom premii o 15 kroków, czyli o 2%. Maksymalna stawka przy podniesionym progu ma wynosić nie 3,50 zł. jak to ma miejsce obecnie, a 4,02 zł. do każdej przepracowanej godziny.

Do ustalenia pozostało jeszcze kilka kwestii, tak więc kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w dniu jutrzejszym.

Z przyczyn obiektywnych poprosiliśmy o przełożenie dzisiejszego spotkania dotyczącego płac.

Spotkanie odbędzie się w dniu jutrzejszym o godz. 16.00.