Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: czerwiec, 2015

Dzisiaj odbyło się „robocze” spotkanie związków zawodowych działających na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. z przedstawicielem zarządu naszej firmy, dotyczące podniesienia wynagrodzeń naszych pracowników.

Na spotkaniu które odbyło się w zeszłym tygodniu, nasza organizacja przedstawiła propozycję podniesienia wynagrodzeń (zamieściliśmy ją w poście poniżej). Dzisiaj usłyszeliśmy propozycję pozostałych dwóch związków zawodowych.

OZZ „Alternatywa” proponuje, aby wynagrodzenia wzrosły w oparciu o ocenę przełożonych, w stosunku 3%, 4% i 5% pensji zasadniczej. Dodatkowo proponuje, aby każdy pracownik otrzymał podwyżkę w wysokości 150 zł. brutto.
OZZ „Alternatywa” proponuje również, aby operatorzy w anonimowych ankietach ocenili pracę i kulturę osobistą liderów.
Natomiast NSZZ GP proponuje, aby każdy pracownik naszej spółki otrzymał podwyżkę pensji zasadniczej w kwocie 300 zł. brutto.

W związku z tym, iż Dyrektor do końca tygodnia przebywa na urlopie wypoczynkowym, kolejne spotkanie zaplanowane jest na początek przyszłego tygodnia.

W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy email od zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. w sprawie spotkania dotyczącego podwyżek wynagrodzeń, w którym czytamy między innymi: „…z uwagi na urlopy i terminy wydaje się, ze najbliższy możliwy termin to wtorek 30.06.2015…”.

Wczoraj odbyło się nasze drugie spotkanie z zarządem Gedia Poland Sp. z o.o. dotyczące podwyżek naszych wynagrodzeń.
Na spotkaniu przedstawiliśmy naszą propozycję, która wygląda tak:
1. Podniesienie pensji zasadniczej w oparciu o ocenę przełożonego.
Pracownicy otrzymaliby podwyżkę w wysokości 3% , 2% i 1% pensji zasadniczej.
2. Premia za dyspozycyjność – powrót do propozycji Dyrektora sprzed 5 lat- w wysokości 200 zł. miesięcznie. Oczywiście premia wpisana do Regulaminu Wynagradzania
(aby nikomu nie przyszło do głowy, żeby bez konsultacji zmienić zasady i wysokość przyznawania premii).
3. Aby zapobiec masowej migracji do nowo powstających zakładów pracy naszych doświadczonych pracowników proponujemy, żeby półroczną premię podnieść z 50% do 75% stawki zasadniczej. Proponowany przez nas termin wprowadzenia zmian premii półrocznej to 1 styczeń 2016 r.
4. Proponujemy zasilić konto ZFŚŚ o kwotę, która pozwoliłaby w miesiącu wrześniu wypłacać pracownikom posiadających dzieci w wieku szkolnym wypłatę zasiłku
na tz. „kredkowe”.
Kwota do ustalenia z zarządem Gedia Poland Sp. z o.o.
Termin wdrożenia pomysłu 1 styczeń 2016 r.
Zaznaczyliśmy jednocześnie, że naszą propozycję trzeba traktować jako całość, a nie w formie wyboru. 

Niestety nie usłyszeliśmy konkretnej propozycji ze strony Dyrektora.
Dyrektor przedstawił nam tylko szkic rozwiązania dotyczący oceny pracownika.
Wygląda to tak. Dla pracowników otrzymujących premię motywacyjną: połowa oceny wyliczona będzie z sumy otrzymanej premii motywacyjnej z ostatnich 12 miesięcy podzielona przez 100. Druga połowa to ocena przełożonego w skali 1-3. Oczywiście, żeby nie było za łatwo to będzie ograniczenie. Lider musi znaleźć 25% słabych pracowników, 50% średniaków i 25% wybitnych pracowników. Czyli wracamy do tak krytykowanego przed rokiem sposobu ograniczenia oceny.
Na szczęście jest to tylko propozycja Dyrektora. Na którą żebyśmy się zgodzili, będą musiały być spełnione określone warunki.
Pracownicy nie otrzymujący premii motywacyjnej, podwyżkę wynagrodzenia otrzymaliby na podstawie oceny rocznej którą wykonują ich przełożeni.
O kwotach Dyrektor chciałby rozmawiać po otrzymaniu wyników ocen pracowników.

Kolejne spotkanie wstępnie ustaliliśmy na piątek 26 czerwca 2015 r.

Jutro o godz. 15.45 odbędzie się drugie spotkanie dotyczące podniesienia wynagrodzenia pracowników Gedia Poland Sp. z o.o.

Z przyczyn obiektywnych zmuszeni byliśmy odwołać zaplanowane na dzisiaj spotkanie dotyczące podwyżek płac pracowników Gedia Poland Sp. z o.o.

Na termin kolejnego spotkania zaproponowaliśmy środę 24 czerwca 2015 r.