Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: maj, 2015

Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia
Poland Sp. z o.o. w piśmie z dnia 26 maja 2015 r. wezwał zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. do wyznaczenia terminu rozpoczęcia negocjacji dotyczących podwyżek wynagrodzenia pracowników Naszej Spółki.

O terminie rozpoczęcia negocjacji poinformujemy na stronie internetowej naszego związku.

W sobotę 23 maja 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Organizacji Zakładowej nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o.

Podczas zebrania członkowie Naszego Związku podjęli dwie Uchwały.

Pierwsza z nich dotyczy ZFŚS i mówi, że stanowisko Naszej Organizacji jest takie,
iż Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma pozostać w dotychczasowej formie.

Druga uchwała mówi o zmianie wysokości składki członkowskiej.

Członkowie zebrani na Walnym Zgromadzeniu jednomyślnie podjęli decyzje, iż składka członkowska począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r. wynosić będzie 15 zł. miesięcznie.

Jeżeli nic się nie zmieni, a takiej sytuacji nie przewidujemy, wysokość składki nie będzie zmieniana do końca kadencji obecnego zarządu,czyli do maja 2019 roku.

Następnie długo rozmawialiśmy na tematy bezpieczeństw pracy w Naszej Firmie.

ZSIP Stefan Petelicki przedstawił sprawozdanie z działalności Społecznej Inspekcji Pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. w ostatnim roku.

Rozmawialiśmy również o strategii jaką ma obrać Nasza Organizacji w sprawie podniesienia naszych wynagrodzeń.

Walne Zgromadzenie poparło propozycję zarządu dotyczącą podwyżek płac i udzieliło pełnego pełnomocnictwa zarządowi do prowadzenia negocjacji.

Po zebraniu był drobny poczęstunek i jeszcze przez parę godzin dyskutowaliśmy na różne tematy, które w większości dotyczyły Naszej Firmy jak i Naszej Organizacji.

 

Tym co byli, serdecznie dziękujemy za przybycie. A tych których nie było z różnych względów już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie.

Dzisiaj do zarządu Gedia Poland Sp. z o.o wystosowaliśmy
pismo o treści:

Organizacja Zakładowa nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia
Poland Sp. z o.o. informuje, że na dziale „Lasery” po raz kolejny występuje zjawisko przymuszania pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych.

Nie dalej niż dwa miesiące temu, zapewniani byliśmy, że takie zjawisko w Naszej Firmie nie istnieje, a w godzinach nadliczbowych pracują tylko
i wyłącznie pracownicy którzy sami zgłaszają się do pracy.

Rozumiemy, że potrzeby rynku jak również sytuacja w całej branży automotive wymusza na nas elastyczność i stawia przed Naszą Spółką sporo wyzwań, jednakże my jako firma, musimy dbać także o zdrowie
i potrzeby Naszej Załogi.

W imieniu pracowników działu „Lasery” apelujemy po raz kolejny
o zaprzestanie praktyk przymuszania pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych.

Informujemy, że jeśli zjawisko przymuszania pracowników Naszej Spółki do pracy w godzinach nadliczbowych nie zniknie, zmuszeni będziemy poinformować o tym fakcie odpowiednie Instytucje Państwowe.”.

 

W Kodeksie Pracy art. 8 mówi o nadużyciu prawa podmiotowego.

„Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”.

Może warto, aby kierownictwo W2 zapoznało się z treścią Kodeksu Pracy.

Przypominamy, że pracownicy którzy w III kwartale chcą skorzystać z dofinansowania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do aktywności kulturalno – oświatowej, bądź sportowo – rekreacyjnej, do dnia 5 czerwca 2015 r. powinni złożyć w dziale kadr Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Gedia Poland Sp. z o.o. .

Na wczorajszym spotkaniu z Dyrektorem rozmawialiśmy przede wszystkim na temat urlopów wypoczynkowych. Dyrektor zadeklarował, że w ciągu najbliższych dwóch dni zostaną wprowadzone rozwiązania, które poprawią przede wszystkim komunikację dotyczącą udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi.

Umówiliśmy się również, że w najbliższych miesiącach postaramy się wspólnie ustalić rozwiązania systemowe, które pozwoliłyby w przyszłości pracownikom Naszej Spółki na wcześniejsze zaplanowanie urlopu wypoczynkowego, a nie jak to ma miejsce od kilku lat w Naszej Firmie, pracownik tak do końca nie wie kiedy taki urlop otrzyma.