Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: styczeń, 2015

Od dnia 27 stycznia do dnia 16 marca 2015 r. przewodniczący Dariusz Konrad przebywa na urlopie wypoczynkowym.
Sprawy pilne prosimy zgłaszać do wiceprzewodniczącego Romana Biernata, który dostępny jest pod nr telefonu

                                     607 467 240

Nowo wybrani Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy wybrali spośród siebie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2015 – 2019.
ZSIP ponownie wybrany został Stefan Petelicki.
Zgodnie z ŝ 5 ust. 3 Regulaminu Wyborów SIP w Gedia Poland Sp z o.o. na wydziale
z którego wybrany został ZSIP, funkcję WSIP powierza się kandydatowi który uzyskał drugi wynik podczas wyborów. Tak więc, Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy na wydziale W 2 na kadencję 2015 – 2019 wybrany został Garniec Robert.

Kadencja nowej służby SIP rozpoczyna się 10 marca 2015 r.

W dniach 13 – 14 stycznia 2015 r. na terenie Naszego przedsiębiorstwa odbyły się wybory na Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy na kadencję 2015 – 2019.

Wyniki wyborów Wydziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy na kadencję 2015 – 2019 zostali:

 

 • Administracja:

  Rozmianiec Ryszard

 • UR:

  Stasina Janusz

 • KJ:

  Wojtuściszyn Remigiusz

 • Logistyka:

  Zielonka Jarosław

 • W 1:

  Rozmianiec Leon

 • W 2:

  Petelicki Stefan

 • W 3:

  Zakrzewska Agnieszka

  Skibiński Konrad

  Polak Bartłomiej

 • W 4:

  Biernat Roman

We wtorek 20 stycznia 2015 r. nowo wybrani Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy  zbiorą się na zebraniu, aby wybrać spośród siebie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

Nowa kadencja SIP w Gedia Poland Sp. z o.o. rozpocznie się od 10 marca 2015 r.

Do tego czasu obowiązki SIP pełnią Inspektorzy obecnej kadencji.

W dniach 13 -14 stycznia 2015 r.  w Naszym Przedsiębiorstwie przeprowadzone zostaną wybory na Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy na kadencje 2015 – 2019 r. Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy wybiorą spośród siebie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

Wybory odbędą się prawdopodobnie na stołówce przy szatniach na I piętrze w budynku socjalnym (dotyczy to wyborów na ul. Staszica), oraz na stołówce w zakładzie przy
ul. Przemysłowej.

Harmonogram wyborów:

 • ul. Staszica – dnia 13.01.2015 – w godzinach 13.00 – 15.00 i 21.00 – 23.00

 • ul. Przemysłowa – dnia 14.01.2015 – w godzinach 13.00 – 15.00 i 21.00 – 23.00

Do zgłaszania kandydatur na Społecznego Inspektora Pracy – uprawnieni są wszyscy pracownicy Gedia Poland Sp. z o.o. Zgłaszać kandydatów można w siedzibie Naszej organizacji, jak również u przedstawicieli pozostałych dwóch związków zawodowych. Termin zgłaszania kandydatur upływa w chwili rozpoczęcia wyborów.

Regulamin wyborów na SIP dostępny jest w biurze naszej organizacji, jak również
u przedstawicieli pozostałych dwóch związków zawodowych działających na terenie Gedia Poland Sp. z o.o.