Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: październik, 2014

Przyjęliśmy zasadę nie komentowania informacji dotyczących rozmów płacowych przekazywanych pracownikom przez zarząd .
Jednakże w sytuacji ciągłego nie rzetelnego informowania pracowników Naszej Spółki postanowiliśmy zrobić wyjątek od zasady.
Kłamstwo powtarzane po wielokroć, nigdy nie będzie prawdą.
A tak uczynić chce zarząd informując pracowników, że „Wbrew ubiegłorocznym ustaleniom……”.
Zadaliśmy to pytanie Dyrektorowi i powtarzamy je teraz. Skoro coś było ustalone, dlaczego z dniem 1 września 2014 r. Dyrektor nie wprowadził „ustaleń” w życie?
I po drugie, dlaczego do dnia dzisiejszego Dyrektor z nami negocjuje, skoro już to dawno ustaliliśmy?

Kolejna sprawa to propozycja związków zawodowych „wszystkim po równo”.
Nasze propozycje zamieściliśmy w zeszłym tygodniu na naszej stronie.
I według jednej z nich pracownik ze stawką zasadniczą 2000 zł. otrzymałby 148 zł. podwyżki, natomiast pracownik ze stawką 4000 zł. dostałby 166 zł podwyżki.
Na dzień dzisiejszy póki co matematyka mówi, że  166 jest więcej niż 148.
Powyższy przykład dedykowany jest tym, którzy twierdzą, że związki zawodowe proponują „wszystkim po równo”.

Dziesiąte, jak zaznaczył Dyrektor, spotkanie dotyczące podwyżek płac zakończyło się tak jak poprzednie brakiem porozumienia.

Dyrektor w dalszym ciągu uważa, że zaproponowane przez niego rozwiązanie, jest najbliższe ideału. Zostaliśmy poinformowani, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Dyrektor spotkał się w sumie z ok 700 pracownikami Naszej Spółki. Musiało tych spotkań być dużo, bo według naszej wiedzy frekwencja na większości spotkań to kilkanaście osób. Poinformowaliśmy Dyrektora, że pomimo poświęconego czasu nie przekonał pracowników, co do słuszności swojej propozycji. Żaden z członków Naszej organizacji nie zwrócił się do zarządu Naszego związku z postulatem, aby przyjąć zaproponowane warunki podwyżki płac.

Dyrektor poinformował nas, że w dniu 12 listopada przebywał będzie w Naszym zakładzie członek zarządu grupy Gedia pan Helmut Hinkel.  Dyrektor gotów jest zaaranżować nasze spotkanie z panem Hinkel. Oczywiście przystaliśmy na tę propozycję i jak Dyrektor nie zmieni zdania gotowi jesteśmy przedstawić nasze postulaty członkowi zarządu grupy Gedia.

Tak, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Ale skoro czekamy na porozumienie tak długo, kolejne dwa tygodnie nie robią już chyba różnicy.

Dzisiaj o godzinie 15.30 prawdopodobnie odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń.

Po spotkaniach, jakie w zeszłym tygodniu odbył Dyrektor z częścią załogi, spłynęło na nasza skrzynkę email wiele pytań dotyczących propozycji Naszej organizacji.

Dziwimy się, że po trzech miesiącach negocjacji, Dyrektor nie był stanie odpowiedzieć pracownikom Naszej Spółki, jakie propozycje przedstawiła strona związkowa.

Informujemy, że ostatnie nasze propozycje, jakie przedstawiliśmy Dyrektorowi
i poinformowaliśmy o gotowości podpisania porozumienia to:

– 0,9 % stawki zasadniczej + 130 zł. brutto,

lub

– 1,5 % stawki zasadniczej + 100 zł brutto.

W związku z tym, iż nie udało nam się osiągną porozumienia w miesiącu wrześniu, informowaliśmy Dyrektora, że w porozumieniu musi być zamieszczona klauzula mówiąca o tym, że za miesiąc wrzesień 2014 r. i ewentualnie kolejne miesiące gdyby nie udało się osiągnąć porozumienia, każdy uprawniony pracownik Naszej Spółki otrzyma premią specjalną, jako rekompensatę podwyżki za dany miesiąc.

Kolejny termin spotkania, ma być ustalony po zakończeniu spotkań Dyrektora z załogą.

We wtorek po raz kolejny usiedliśmy z Dyrektorem do stołu, aby porozmawiać na temat podwyżki płac. Niestety ponad dwu godzinne spotkanie nie przyniosło praktycznie żadnych efektów.

Dyrektor w dalszym ciągu upiera się przy zaproponowanej przez siebie koncepcji.

Na wyraźny sprzeciw z naszej strony i informacji, że nie ma akceptacji społecznej dla tego rozwiązania, zarówno w formie przeprowadzenia podwyżki, jak i wysokości zaproponowanych stawek, Dyrektor stwierdził, iż większość pracowników Naszej Firmy nie ma pojęcia o sytuacji rynkowej w naszym otoczeniu i naszej branży. Zapowiedział, że w środę napisze obszerne wyjaśnienie skierowane do pracowników, w którym wyjaśni, dlaczego pracownicy Gedia Poland Sp. z o.o. powinni zaakceptować jego pomysł dotyczący podwyżek płac.

Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony po zapoznaniu się załogi z pismem Dyrektor.