Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: wrzesień, 2014

Nowe spotkanie-nowa propozycja.
Tak najprościej można określić nasze spotkanie z Dyrektorem dotyczące podwyżek płac.

Dyrektor zaproponował, aby o wysokości podwyżki każdego pracownika decydował bezpośredni przełożony. Dodatkowo proponowana kwota weryfikowana byłaby przez kierowników działów.
W praktyce miałoby to wyglądać następująco. Lider otrzymuje określona pulę pieniędzy do podziału (kwota bazowa pomnożona o liczbę pracowników „uprawnionych” do otrzymania podwyżki). Proponuje każdemu pracownikowi podniesienie stawki zasadniczej, a jego propozycje weryfikuje kierownik działu. Według Dyrektora weryfikacja ta miałaby zapobiec niesprawiedliwej ocenie pracownika.
Podobne zasady miałyby obowiązywać w obszarach poza produkcyjnych. Bezpośredni przełożony proponuje podwyżkę, a kierownik komórki to weryfikuje.

Proponowana przez Dyrektora kwota bazowa to 60 zł. brutto.
Zgodnie z propozycją, minimalna kwota, jaką każdy pracownik musi otrzymać to 30 zł. Maksymalna kwota podwyżki nie może przekraczać 4 % płacy zasadniczej pracownika.

Przy rekordowych obrotach, jakie notuje Nasza Spółka, o czym wspominał Dyrektor
w wywiadzie dla lokalnej prasy, kwoty te wydają się jakby „troszeczkę” za niskie.

Kolejne spotkanie dotyczące podwyżki płac najprawdopodobniej odbędzie się
w piątek 12 września.

Kolejne spotkanie dotyczące podwyżek płac

odbędzie się w poniedziałek 8 września o godz. 15.30.

O szczegółach spotkania poinformujemy na naszej stronie.

Wydaje się, że wczorajsze spotkanie w minimalny sposób przybliżyło nas do podpisania porozumienia. Dyrektor zrezygnował z pomysłu wypłaty jednorazowej premii w dniu
31 maja 2015 r.

Zaproponował natomiast, aby każdy pracownik Naszej Spółki zatrudniony przed
1 stycznia 2014 r. otrzymał podwyżkę w wysokości 0,9% wynagrodzenia, dodatkowo
1% stawki zasadniczej. Całość nie mniej niż 50 zł.

Nasza organizacja skłania się do podobnego rozwiązania, jednak zaproponowane wysokości są zdecydowanie za niskie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższych dniach.

O terminie spotkania poinformujemy na naszej stronie.