Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: czerwiec, 2014

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tegorocznych podwyżek płac, przypominamy, że porozumienie płacowe pomiędzy związkami zawodowymi działającymi na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. a Zarządem Gedia
Poland Sp. z o.o. obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Zgodnie z treścią tego porozumienia, kolejne porozumienie obowiązywać będzie
do 30 czerwca 2015 r.

Przypominamy, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pracownicy chcący skorzystać z dofinansowania aktywności kulturalno-oświatowej bądź sportowo-rekreacyjnej, w trzecim kwartale 2014 r. muszą do dnia 5 czerwca 2014 r. złożyć w dziale kadr załącznik nr 4 w/w Regulaminu.

Aby zaistniała możliwość dofinansowania karnetów, wejściówek muszą być spełnione warunki określone w § 9 pkt. 3 który mówi: „Do rozpoczęcia współpracy z dana placówką wymagana jest minimalna ilość 20 pracowników, a warunkiem kontynuacji w kolejnych kwartałach jest utrzymanie minimum 10 pracowników”.

Każdy z pracowników może skorzystać z dowolnej ilości dofinansowań w danym kwartale.

Jedynym ograniczeniem jest kwota dofinansowania, jaką pracownik może, w zależności od sytuacji rodzinnej, otrzymać w danym kwartale. Tabela, która określa wysokość dofinansowania również zawiera załącznik nr 4 Regulaminu o ZFŚŚ.

Pracownicy Gedia Poland Sp. z o.o. mogą skorzystać z dofinansowań między innymi do wejściówek:

– Teatr Lubuski w Zielonej Górze,

– Karnety na basen w Zielonej Górze

– Siłownie,

– Zumba,

– Sala zabaw dla dzieci „Park Krasnala”,

oraz innych placówek znajdujących się w naszym regionie.