Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: kwiecień, 2014

26 kwietnia 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze.
Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z ubiegłej kadencji oraz omawiane były priorytety i zadania jakie powinien postawić sobie nowy zarząd.
Członkowie związku wybrali „nowe” władze Naszej organizacji na kadencję 2014 – 2019 r.
Przewodniczącym wybrany został ponownie Konrad Dariusz.
Członkami zarządu zostali: Biernat Roman, Chojnacki Leszek, Pikosz Michał,
Sidło Mariusz, Zielonka Jarosław i Wojtuściszyn Remigiusz.

Czwartkowe i piątkowe spotkania dotyczące premii PPP pracowników Laboratoryjnej Kontroli Jakości niestety nie przyniosły oczekiwanych efektów. Dyrektor nie zgodził się na zmiany zasad naliczania premii PPP dla w/w grupy pracowników.

Ponadto Dyrektor poinformował nas, że w poniedziałek 28 kwietnia 2014 r. spotka się
z pracownikami Laboratoryjnej KJ, w celu omówienia swojej decyzji. Dodatkowo Dyrektor zobowiązał Kierownika Kontroli Jakości, aby ten przynajmniej dwa razy w tygodniu spotykał się z pracownikami laboratorium i omawiał zagadnienia dotyczące reklamacji zewnętrzach, oraz działań zapobiegawczych.

Spotkanie dotyczące premii PPP pracowników Laboratoryjnej Kontroli Jakości, które miało się odbyć dzisiaj, z przyczyn obiektywnych zostało odwołane.

Prawdopodobnie do spotkania dojdzie w dniu jutrzejszym.

Życzenia Świąteczne.

Poprosiliśmy Pana Dyrektor o spotkanie dotyczące premii PPP pracowników Laboratoryjnej Kontroli Jakości. Zasugerowaliśmy, aby w spotkaniu uczestniczyła osoba, która  weryfikuje reklamacje, które obciążają premię PPP pracowników Laboratorium.

 

Wstępny termin spotkania ustalony jest na środę 23 kwietnia na godzinę 15.00.