Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: marzec, 2014

Przewodniczący Naszej organizacji, Dariusz Konrad został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady OPZZ Województwa Lubuskiego.

Serdecznie gratulujemy.

W naszym przedsiębiorstwie od 1 kwietnia nastąpią zmiany w systemach pracy.

1.Na prośbę pracowników wprowadza się wspólny dla całej firmy grafik systemu czterobrygadowego.
W miejsce układu zmian 1,2,3 obowiązywać będzie układ 3,2,1.

2.Obszar operacji ręcznych i stawianych tam urządzeń laserowych wchodzi na razie na dwa kolejne okresy rozliczeniowe, czyli do 31 lipca 2014 r., w system czterobrygadowy. Liderzy tego podobszaru przejmą także odpowiedzialność za realizację procesów obróbki laserowej.

Zdając sobie sprawę z tego, iż niektóre osoby nie będą potrafiły pogodzić nowego systemu pracy z innymi obowiązkami wnioskowaliśmy o przychylność dla migracji i zamiany miejsca pracy z osobami z innych podobszarów W2, którym czterobrygadówka odpowiada.
Dyrektor przychylił się do naszego wniosku, i zapewnił nas, że żaden z pracowników nie będzie zmuszony do pracy na obszarze operacji ręcznej w systemie czterobrygadowym.

Zasady premiowania pracowników pozostają na niezmienionych zasadach.
Pracownicy urządzeń laserowych, otrzymują premię według zasad W4.
Pracownicy operacji ręcznych, otrzymywać będą premię LLE.

Pracownicy, którzy chcą otrzymać pomoc finansową w okresie wzmożonych wielkanocnych wydatków świątecznych, wnioski o przyznanie jej mogą składać
w dziale kadr lub do wystawionych urn do dnia 11.04.2014.

Zgodnie z naszym regulaminem zasad wykorzystania ZFŚS, pracownicy chcący korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2014, zobowiązani są do dnia 04.04.2014 złożyć w dziale kadr oświadczenia o przychodach za rok 2013.