Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: luty, 2014

Pracownicy, którzy zadeklarowali chęć nabycia karnetu żużlowego na sezon 2014, proszeni są o zgłoszenie się do działu kadr z kartą kibica ZKŻ „Falubaz”
Zielona Góra w celu odebrania karnetu.

Przypominamy, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pracownicy chcący skorzystać z dofinansowania aktywności kulturalno-oświatowej bądź sportowo-rekreacyjnej, w drugim kwartale 2014 r. muszą do dnia 5 marca 2014 r. złożyć w dziale kadr załącznik nr 4 w/w Regulaminu.

 

Aby zaistniała możliwość dofinansowania karnetów, wejściówek muszą być spełnione warunki określone w § 9 pkt. 3 który mówi: „Do rozpoczęcia współpracy z dana placówką wymagana jest minimalna ilość 20 pracowników, a warunkiem kontynuacji w kolejnych kwartałach jest utrzymanie minimum 10 pracowników”.

 

Każdy z pracowników może skorzystać z dowolnej ilości dofinansowań w danym kwartale.

 

Jedynym ograniczeniem jest kwota dofinansowania, jaką pracownik może, w zależności od sytuacji rodzinnej, otrzymać w danym kwartale. Tabela, która określa wysokość dofinansowania również zawiera załącznik nr 4 Regulaminu o ZFŚŚ.

 

Pracownicy Gedia Poland Sp. z o.o. mogą skorzystać z dofinansowań między innymi do wejściówek:

 

– Teatr Lubuski w Zielonej Górze,

 

– Karnety na mecze żużlowe klubu „Falubaz”  na sezon 2014,

 

– Karnety na basen w Zielonej Górze

 

– Siłownie,

 

– Zumba,

 

– Sala zabaw dla dzieci „Park Krasnala”,

 

oraz innych placówek znajdujących się w naszym regionie.

Dyrektor wydał zarządzenie, które przedłuża do dnia 30 kwietnia 2014 r.
nagrodę za dyspozycyjność na obecnie istniejących zasadach.

31 stycznia 2014 r. podpisane zostało porozumienie, na mocy którego zostały zmienione zasady naliczania premii PPP dla pracowników okołoprodukcyjnych.

Porozumienie wywieszone jest na naszych tablicach.