Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: listopad, 2013

Kolejne spotkanie dotyczące premii PPP zakończone.

Nasze stanowiska nie znacznie się zbliżyły.

Ale do pełnego porozumienia, droga jeszcze bardzo daleka.

Kolejne spotkanie dotyczące zmian w systemie premiowania,

odbędzie się w piątek 22.11.2013 r. o godz. 15.00.

Nasz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Stefan Petelicki został laureatem pierwszego miejsca w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy na „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” w roku 2012 r. na terenie województwa Lubuskiego.

Wyróżnienie stanowi podziękowanie za podjęte działanie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w naszym zakładzie pracy.

 

Dodatkowo, wyróżnienia i dyplomy otrzymali również nasi Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy, koledzy Leon Rozmianiec, Jarosław Zielonka oraz Paweł Mroziuk.

 

 

Gratulujemy nagrody i wyróżnień.

W odpowiedzi na informację jaką w dniu dzisiejszym Kierownik Kadr przekazał pracownikom naszej spółki dotyczącą premii OEE, PPP i LLE, wysłaliśmy do Dyrektora propozycję następującej treści:

„Panie Dyrektorze.

W związku z informacją jaką Kierownik Kadr w dniu dzisiejszym przesłał do pracowników naszej spółki, Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej OPZZ „Konfederacja Pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. proponuje, upublicznienie Projektu „Likwidacji premii PPP i dotychczasowej OEE a także LLE oraz wprowadzenie nowej premii okołoprodukcyjnej (dalej zwanej OP) dla osób objętych dotychczasowym OEE, LLE oraz PPP” pracownikom Gedia Poland Sp. z o.o.”

Zgodnie z § 9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pracownicy chcący skorzystać z dofinansowania aktywności kulturalno-oświatowej bądź sportowo-rekreacyjnej, w pierwszym kwartale 2014 r. muszą do dnia 5 grudnia 2013 r. złożyć w dziale kadr załącznik nr 4 w/w Regulaminu.

Aby zaistniała możliwość dofinansowania karnetów, wejściówek muszą być spełnione warunki określone w § 9 pkt. 3 który mówi: „Do rozpoczęcia współpracy z dana placówką wymagana jest minimalna ilość 20 pracowników, a warunkiem kontynuacji w kolejnych kwartałach jest utrzymanie minimum 10 pracowników”.

Każdy z pracowników może skorzystać z dowolnej ilości dofinansowań w danym kwartale.

Jedynym ograniczeniem jest kwota dofinansowania, jaką pracownik może, w zależności od sytuacji rodzinnej, otrzymać w danym kwartale. Tabela, która określa wysokość dofinansowania również zawiera załącznik nr 4 Regulaminu o ZFŚŚ.

Pracownicy Gedia Poland Sp. z o.o. mogą skorzystać z dofinansowań między innymi do wejściówek:

– Teatr Lubuski w Zielonej Górze,

– Karnety na mecze żużlowe klubu „Falubaz”  na sezon 2014,

– Siłownie,

– Zumba,

– Sala zabaw dla dzieci „Park Krasnala”,

oraz innych placówek znajdujących się w naszym regionie.