Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: październik, 2013

Spotkanie dotyczące premii PPP\OEE odbędzie się jutro o godz. 10.00

Na nasze pytanie dotyczące potwierdzenia poniedziałkowego terminu spotkania dotyczącego premii OEE, otrzymaliśmy maila o następującej treści: „w związku z brakiem możliwości udziału w poniedziałkowym spotkaniu przedstawiciela NSZZ Pracowników Gedia Poland oraz dynamicznymi zmianami kalendarza Zarządu,  w chwili obecnej najbardziej prawdopodobny stał się 31.10.2013. Propozycję godziny spotkania podam osobnym mailem.”

Na poniedziałek 28 października na godzinie 16.00 Dyrektor zaproponował spotkanie, na którym omawiać będziemy warunki wprowadzenia nowych zasad premii OEE.

Nasza organizacja zaakceptował zaproponowany termin spotkania.

Propozycje Dyrektora zamiany premii PPP na OEE.

1.       LOGISTYKA – PRZYJĘCIA, WYSYŁKI, Magazyn – Koordynatorzy, Liderzy, Pracownicy Logistyki

3.50 zł brutto za godzinę pracy w danym miesiącu pomniejszone o 1,50 za każdą ewentualną reklamację zewnętrzną (GG lub OEM) spowodowaną przez personel Wydziału Logistyki.

0.50 zł za wynik audytu 5S od 85%.

Na obecna chwilę propozycja nie do zaakceptowania przez naszą organizację.

2.       KONTROLA JAKOŚCI – pracownicy podlegli Kierownikowi KJ

3.50 zł brutto za godzinę pracy w danym miesiącu pomniejszone według zasady

80 % premii według 0 i 1 = 100%, 2-3 = 75%, 4-7 + 50 %, 8-10 = 25%, 11 = 0% za każdą ewentualną reklamację (GG lub OEM);

20% premii za 5S od 85%

Na obecną chwilę propozycja nie do zaakceptowania przez naszą organizację.

3.       W 1 – Koordynatorzy, Liderzy, Ustawiacze

Operatorska kwotowa stawka OEE macierzystego podobszaru pracy W 1

4.       W 1 – Utrzymanie Ruchu Narzędzi – Liderzy i Narzędziowcy, Kontrola Procesu

Średni operatorski wynik OEE Wydziału W 1

5.       W 2 – Liderzy , Ustawiacze W 2

OEE operatora macierzystego podobszaru pracy W 2

6.       W 2  – Utrzymanie Ruchu Narzędzi, Kontrola Procesu ( w tym Ultradźwięki)

Średni operatorski wynik OEE Wydziału W 2

7.       W 4 – Utrzymanie Narzędzi, Ustawiacze, Kontrola Procesu, Logistycy

Średnie OEE Operatorów W 4

8.       UTRZYMANIE RUCHU MASZYN – Liderzy

40% – stopień realizacji zadań GPL 1

40% – TCQS w GPL1 (100( Σ napraw maszyny + Σ długa naprawa)/100) = (%) (wg. Hydra)

20% – Średnia kwota GPL1

9.       UTRZYMANIE RUCHU MASZYN – Koordynatorzy TPM, Mechanicy, Elektronicy, Automatycy

50% – Stopień realizacji zadań planowanych danego wydziału

50% –  TCQS danego wydziału = (100 (Σ napraw maszyny + Σ długa naprawa)/100) = (%) (wg. Hydra)

Na obecna chwilę propozycja nie do zaakceptowania przez naszą organizację.

 

 

Dyrektor zaproponowane zmiany zamierza wprowadzić z dniem 1 stycznia 2014 r. i zamianę połączyć z wyznaczeniem nowych celi na 2014 r.

Usłyszeliśmy, że obecny system premiowania mamy osadzony w Regulaminie Wynagradzania i nigdzie się nie musimy spieszyć. W odpowiedzi przypomnieliśmy Dyrektorowi, że w miesiącu lipcu przyznał nam rację, że obecny system premiowania nie jest najlepszy i to Dyrektor zaproponował datę 1 września 2013 r., jako datę zmiany premii PPP. Przypomnieliśmy również, że poziomy OEE również osadzone mamy w Regulaminie i nam również nie będzie się spieszyć aby je zmienić.

Kolejną datę spotkania Dyrektor zaproponował w 43 tygodniu.

A mówią, że czas to pieniądz!!!

Dyrektor zaprosił nas na spotkanie dotyczące zamiany premii PPP na premię OEE.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 10.10.2013 r. o godzinie 15.30.

O przebiegu spotkania poinformujemy na naszej stronie.