Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: wrzesień, 2013

W dniu dzisiejszym wystosowaliśmy list do Dyrektora, dotyczący zamiany premii PPP na premię OEE dla pracowników pośrednio produkcyjnych.
Treść listu brzmi:

Szanowny Panie,

w imieniu znacznej części naszej załogi, po raz kolejny zwracamy się do Pana z pytaniem, na jakim etapie znajdują się prace związane z zamiana premii PPP na premię OEE dla pracowników pośrednio produkcyjnych?
Zasadność tej zamiany nasza organizacja zgłaszała Panu już na początku 2012 r. Po półtora roku, zgodził się Pan z naszymi argumentami, iż pracownicy pracujący w jednym zespole nie mogą otrzymywać premii różniącej się od siebie o kilkaset złotych miesięcznie. Nie rozumiemy, skoro rozmawiamy o tym problemie od przynajmniej półtora roku, dlaczego prace nad zmiana trwają tak długo? Zwracamy uwagę, że już wcześniej (obowiązywała wtedy premia LLE) podział pracowników około produkcyjnych na grupy był sporządzony.
Przypominamy, że to Pan w miesiącu lipcu 2013 r. podczas negocjacji płacowych zobowiązał się przygotować projekt zmiany w Regulaminie Wynagradzania dotyczący zamiany premii PPP na premią OEE dla pracowników około produkcyjnych, (kierownik kadr na spotkaniach sporządzał notatki, tak więc proponujemy do nich zajrzeć), które to zmiany według Pana słów miały obowiązywać od dnia 1 września 2013 r. Mamy nadzieję, że zapewnienia o zmianie premii nie miały na celu wprowadzenie załogi i związków zawodowych w błąd, a jedynym celem tej deklaracji, nie była nasza zgoda na podpisanie porozumienia płacowego.
Na wspomnianych wyżej spotkaniach kilkanaście razy słyszeliśmy, jakie to skutki ekonomiczne będzie niosła za sobą proponowana przez Pana zmiana, i w związku z tym apelował Pan do nas o ograniczenie naszych postulatów dotyczących regulacji płacowych. Właśnie między innymi ten argument skłonił nas, aby wyrazić zgodę na przeprowadzenie regulacji płacowych na zasadach, które określa porozumienie płacowe z tego roku.
Dodatkowo w dniu 7 września 2013 r. na spotkaniu zorganizowanym z naszej inicjatywy, poinformował Pan naszego przewodniczącego, iż prace nad zmianami trwają i potrzeba jeszcze około tygodnia, aby prace zostały ukończone.

Miesiąc wrzesień mija bezpowrotnie, dlatego powtarzamy pytanie, kiedy zostanie przedstawiony załodze oraz naszej organizacji projekt zmian w Regulaminie Wynagradzania dotyczący zamiany premii PPP na OEE dla pracowników pośrednio produkcyjnych?

Odpowiedź proszę przekazać nam w ciągu 5 dni.

Odpowiedź umieścimy na naszej stronie.

Na piątkowym spotkaniu, Dyrektor zobowiązał kierownika kadr, aby ten w dniu dzisiejszym przedstawił pracownikom około produkcyjnym na jakim etapie znajdują się prace związane ze zmianą premii PPP na OEE dla pracowników pośrednio produkcyjnych.

Umówiliśmy się również z Dyrektorem, że w tym tygodniu spotkamy się, aby zgodnie
z porozumieniem zawartym 28.12.2012 ocenić wyniki OEE na poszczególnych wydziałach.

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego organizuje wyjazd na wielką manifestację organizowaną przez trzy największe centrale związkowe w Polsce, która odbędzie się dnia 14 września w Warszawie.

Podczas manifestacji żądać będziemy od rządu:
– wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie Pracy,
– przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost płacy minimalnej,
– wycofania się z wprowadzonego podwyższenia wieku emerytalnego,
– pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
– podniesienia progów dochodowych upoważniających do świadczeń rodzinnych i socjalnych,
– ograniczenia stosowania „śmieciowych” umów o pracę,
– pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz dostępu do bezpłatnej edukacji,
– pełnej realizacji pakietu antykryzysowego z 2009 r, rząd nie podjął spraw korzystnych dla pracowników.

Organizator zapewnia bezpłatny transport, ubezpieczenie oraz posiłek.

Osoby chętne do wzięcia udziału w manifestacji prosimy o zgłoszenie się do biura naszej organizacji, lub telefonicznie pod nr 603 289 676.

TYLKO RAZEM JESTEŚMY SILNI !!!
PRZYŁĄCZ SIĘ DO WSPÓLNEGO PROTESTU WSZYSTKICH POLSKICH
CENTRAL ZWIĄZKOWYCH W WARSZAWIE
14 WRZEŚNIA 2013 r.