Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: sierpień, 2013

Zgodnie z obowiązującym nowym Regulaminem ZFŚS, pracownicy, którzy chcą skorzystać
z dofinansowania do tz. aktywności sportowo – rekreacyjnej (np. siłownia, sala zabaw dla dziecka, zumba, fitness itp.) w IV kwartale 2013 r. powinni do dnia 5 września wypełnić i złożyć w dziale kadr załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Gedia Poland Sp. z o.o.

Obraz

Otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących zamiany premii PPP na premię OEE dla pracowników pośrednio produkcyjnych. Na spotkaniach ustalony ma być podział, do jakich grup pracowników otrzymujących premie OEE mają być przydzieleni poszczególni pracownicy okołoprodukcyjni.
W związku z tym, iż zgodnie z art. 94 kodeksu pracy, organizacja pracy leży po stronie pracodawcy nasza organizacja nie zamierza brać udziału w spotkaniach, w których nie ma umocowań prawnych.
Mając doświadczenia ze spotkań w sprawie ustaleń nowego Regulaminu ZFŚS (trwały ponad rok), uważamy, że spotkania z organizacjami związkowymi ma na celu przesunięcie w czasie wprowadzenie zmiany w Regulaminie Wynagradzania dotyczący zamiany premii PPP na OEE.
W przypadku zmiany Regulaminu ZFŚS odbyło się kilkanaście nic niewnoszących spotkań. Które tak naprawdę w naszym odczuciu, miały na celu pozory prowadzenia negocjacji.
Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami Dyrektora, w miesiącu sierpniu 2013 r. zostanie przedstawiony nam projekt zmiany w Regulaminie Wynagradzania dotyczący zamiany premii PPP na OEE. Projekt wykonany rzetelnie, który nie będzie wymagał kolejnych kilkutygodniowych negocjacji. Liczymy też, że zgodnie z deklarowaną wolą Dyrektora, pracownicy pośrednio produkcyjni od miesiąca września 2013 będą otrzymywać premię OEE zamiast premii PPP.

Od 01.08.2013 r. nastąpi zmiana stawek zasadniczych w stosunku do osób zatrudnionych przed 01.01.2013 r. o 3,7% w stosunku do średniego wypłaconego wynagrodzenia brutto za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r. to znaczy od: wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, premii motywacyjnej, premii OEE/ PPP/ LEE, premii specjalnej letniej.
Strony ponadto ustalają, że za miesiąc lipiec 2013 jednorazowo i tylko do osób zatrudnionych przed 01.01.2013 pracodawca wypłaca nagrodę specjalną w wysokości 3,5% stawki zasadniczej, ale nie mniej niż 110 zł. brutto.

Ponadto Dyrektor na wcześniejszych spotkaniach zobowiązał się, że do końca miesiąca sierpnia zakończone będą prace nad zmianą premii PPP na premię OEE.

Nasza organizacja w dniu dzisiejszym podpisała porozumienie dotyczące regulacji płacowych.
O szczegółach tego porozumienia, poinformujemy, gdy podpisy na porozumieniu złożą dwie pozostałe organizacje związkowe działające na terenie naszego zakładu. Co mamy nadzieję nastąpi w dniu jutrzejszym.