Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: lipiec, 2013

Z wielką przykrością musimy odnieść się do pisma, jakie w dniu 23.07.2013 r. zostało przesłany do załogi przez Dyrektora.
OPZZ „Konfederacja Pracy” zaproponowała podwyżkę w wysokości 3,7 % od średniego wynagrodzenia każdego pracownika za ostatnie 6 miesięcy. W drodze negocjacji ustąpiliśmy a nie zaproponowaliśmy pominąć następujące składniki: dodatek za system pracy, dodatek za nadgodziny, nagroda za dyspozycyjność.
Po drugie uważamy, że problem w porozumieniu pomiędzy nami a Dyrektorem wynika z tego, że my rozmawiamy o kwotach a Dyrektor o procentach. My mówimy o wynagrodzeniu, a Dyrektor i Kierownik kadr mają w głowie tylko i wyłącznie pensję zasadniczą.
Tak jak informowaliśmy wcześniej, spór toczy się o kwotę około 7400 zł brutto miesięcznie.
Jest to kwota nieznacząca w bilansie naszego przedsiębiorstwa. Ale jak ktoś patrzy na to w perspektywie procentowej i w dodatku przedstawia wyliczenia dotyczące pensji zasadniczej wydaje się dużo więcej.
Rację musimy przyznać Dyrektorowi tylko w jednej kwestii.
Zaraz zaczyna się nowy miesiąc, my również liczymy na odpowiedzialność Dyrektora i członków jego zespołu, którzy mu doradzają.

Na koniec musimy stanąć w obronie dobrego imienia OZZ „Alternatywa.
Szczytem hipokryzji jest to, że nie wpuszcza się na teren zakładu przewodniczącego OZZ ”Alternatywa”, a następnie informuje o małym zainteresowaniu negocjacjami w sprawie podwyżek przez ten związek.

Niestety kolejne spotkanie dotyczące regulacji płacowych nie przyniosło rozstrzygnięcia w postaci podpisania porozumienia pomiędzy Dyrektorem a związkami zawodowymi.
W naszej ostatniej propozycji zwróciliśmy się o podniesienie płacy zasadniczej o 3,7 % średniego wynagrodzenia pracownika z ostatnich sześciu miesięcy.
Argumenty Dyrektora mówiące o dużej ilości uruchomień nowych projektów,
a co za tym idzie wzmożonej pracy która nie przekłada się na wynik ekonomiczny, sprawiły, że na wczorajszym spotkaniu poinformowaliśmy Dyrektora, że gotowi jesteśmy zgodzić się na to, aby przy wyliczaniu średniego wynagrodzenia pracownika nie brać pod uwagę dodatku za system pracy, wypłaconych nadgodzin oraz nagrody za dyspozycyjność.
Niestety Dyrektor upiera się, aby wyłączyć z tej formy wyliczeń również premię półroczną.
I aby dojść do porozumienia to właśnie ta kwestia nas różni.
Zwracamy uwagę, że tak naprawdę skutek ekonomiczny dla naszego przedsiębiorstwa, jaki niesie za sobą wliczenie premii półrocznej do średniego wynagrodzenia za ostatnie sześć miesięcy jest stosunkowo niewielki.
Przyjmując, że średnie wynagrodzenie zasadnicze w naszym przedsiębiorstwie wynosi
2400 zł., Premia półroczna to 1200 zł. Podzielona na sześć miesięcy daje 200 zł. Pomnożona przez wskaźnik inflacji za 2012 r., czyli 3,7 % daje 7.40 Zł. Pomnożony przez 1000 pracowników równa się 7400 zł. Brutto miesięcznie.
Dla przedsiębiorstwa, które szczyci się wieloma wyróżnieniami między innymi prestiżową nagrodą „DIAMENT” miesięcznika „Forbes”, kwota 7400 zł brutto miesięcznie, nie spowoduje, że zakład przestanie się rozwijać, bądź wpadnie w poważne kłopoty ekonomiczne.
Dlatego stoimy na stanowisku, aby premia półroczna, która wynika z zapisu
w Regulaminie Wynagradzania była również wliczona do średniego wynagrodzenia pracownika za ostatnie sześć miesięcy.

W kwestii premii PPP. Na spotkaniu Dyrektor zobowiązał się, że do końca miesiąca sierpnia zakończone będą praca nad przypisaniem poszczególnych pracowników pośrednio produkcyjnych do obszarów bądź grupy obszarów,z których naliczana im będzie premia OEE.

Na dzień jutrzejszy na godzinę 15.30 zostaliśmy zaproszeni, aby kontynuować negocjacje regulacji płacowych. O wyniku rozmów będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podpisany przez wszystkie związki zawodowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. złożony został w sekretariacie Dyrektora.

Wczoraj niespodziewanie dostaliśmy zaproszenie od Dyrektora, aby od godziny 16.00 kontynuować prace nad porozumieniem płacowym 2013\2014.
Na spotkaniu Dyrektor stwierdził, iż propozycja regulacji w wysokości 3,7 % pensji zasadniczej i dodatkowo podniesienie premii OEE, PPP lub LEE również o 3,7 % jest jedynie słusznym rozwiązaniem.
Na rozwiązanie takie nie zgodziła się nasza organizacja oraz OZZ „Alternatywa”. Natomiast Przewodniczący NSZZ PGP stwierdził, że takie rozwiązanie jest do przyjęcia przez związek zawodowy, któremu on przewodniczy.
Dyrektor przekonywał nas abyśmy przystali na jego rozwiązania i jak najszybciej podpisali porozumienie, ponieważ w najbliższym czasie jego kalendarz jest bardzo napięty i ma niewiele czasu, aby spotykać się z przedstawicielami organizacji społecznych. Dodatkowo rozpoczął się okres urlopowy i każdy z nas powinien z urlopu wypoczynkowego skorzystać.
Odpowiedzieliśmy Dyrektorowi, że nie musimy się spieszyć, nasza organizacja na pewno nie przychyli się do proponowanego rozwiązania. Dodatkowo przypomnieliśmy, że my proponowaliśmy rozpocząć negocjacje na początku maja, tylko nie było takiej woli po stronie Dyrektora, a w obecnej sytuacji porozumienie możemy podpisać nawet we wrześniu, oczywiście z wyrównaniem od dnia 1 lipca.

Po dłuższej dyskusji przedstawiliśmy kolejne rozwiązanie, które odnosi się również do porozumienie, jakie podpisaliśmy w roku 2012, a na które porozumienie Dyrektor cały czas się powołuje.
Nasza propozycja to podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 3,7 % średniego wynagrodzenia każdego pracownika z ostatnich sześciu miesięcy.
To rozwiązanie również nie przypadło Dyrektorowi do gustu, aczkolwiek stwierdził, iż policzy, jakie to rozwiązanie niosło będzie skutki ekonomiczny dla naszego przedsiębiorstwa.

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne zaproszenie.