Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: czerwiec, 2013

Kolejne spotkanie dotyczące regulacji płacowych za nami.
Spotkanie, na którym po raz kolejny Dyrektor próbował przekonać nas o słuszności zaproponowanej wysokości podwyżek. Rozmawialiśmy o sytuacji bieżącej w jakiej obecnie żyjemy, jak również o przyszłości, jaka klaruje się dla nas i naszego zakładu.
Na spotkaniu wszystkie organizacje związkowe przychyliły się do propozycji zamiany premii PPP na premię OEE dla pracowników okołoprodukcyjnych.
Z naszej strony Dyrektor usłyszał, że propozycja 2,5 % jest dalece odbiegająca od oczekiwań załogi.
Zaproponowaliśmy dwa rozwiązania, które według nas odzwierciedlają możliwości naszej firmy i spełniają oczekiwania załogi.
Dyrektor zobowiązał przyjrzeć się szerzej naszym propozycjom i na kolejnym spotkaniu, na które wstępnie umówiliśmy się na kolejną środę (3.07.2013) odpowie nam czy któreś z zaproponowanych przez nas rozwiązań jest do przyjęcia przez Zarząd Naszej Spółki.

W związku z okolicznościami niezależnymi od uczestników, spotkanie Dyrektora 
z przedstawicielami organizacji  związkowych działających na terenie Gedia Poland
w sprawie regulacji płacowych zostaje przełożone z dzisiaj na środę 26.06.2013
na godz. 15.30.

Wystosowaliśmy apel do Dyrektora, aby w dni, w których temperatura powietrza na hali produkcyjnej przekroczy 28 stopni C, po szóstej godzinie pracy zarządził dodatkową       15 minutową przerwę w pracy.

Liczymy, że Dyrektor ze zrozumieniem podejdzie do naszej propozycji.

Jesteśmy po kolejnym spotkaniu z Dyrektorem, na którym rozmawialiśmy o regulacjach płacowych.
Spotkanie w porównaniu z ostatnim spotkaniem z zeszłego tygodnia przebiegało w spokojnej atmosferze. Dyrektor przekonywał nas dlaczego powinnyśmy poprzeć jego propozycję dotyczącą wysokości podwyżek (2,5% wynagrodzenia zasadniczego), my zaś przekazaliśmy oczekiwania nasze i naszych członków dotyczące podwyżek.

Na koniec spotkania każda z organizacji związkowej przedstawiła swoją propozycję dotyczącą regulacji placowych.

Ponieważ w przyszłym tygodniu Dyrektor trzy dni przebywał będzie poza zakładem, kolejne spotkanie odbędzie się dopiero 24 czerwca 2013 r.

Odnosząc się do dużego odzewu jaki ma miejsce po zapoznaniu się pracowników Naszej Firmy z propozycją Dyrektora dotyczącą regulacji płacowych postanowiliśmy napisać parę zdań :

– po pierwsze – zgadzamy się z tym, że skoro premia PPP nie spełniała swojego zadania, jej zasady były nie zrozumiałe dla pracowników to należy ją zmienić.

– po drugie – zgadzamy się z tym, że zmiana premii PPP na premię OEE dla pracowników okołoprodukcyjnych to dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że to nasza propozycja do której próbujemy od kilku miesięcy przekonać Dyrektora.

– po trzecie – zgadzamy się z tym, że zaproponowane podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 2,5% jest niewystarczające.

– po czwarte – zgadzamy się z tym, że  propozycja otrzymania kolejnych 2,5% w roku następnym jest dalece za wczesna. Skoro Dyrektor na temat tegorocznej regulacji płacowej zdecydował się rozmawiać dopiero w czerwcu, twierdząc że sytuacja na rynku jest tak dynamiczna, że wcześniej np. w maju nie ma sensu dyskutować, w tej chwili proponuje regulację na przyszły rok.

– po piąte – zgadzamy się z tym, że nie ma spójności w wypowiedziach Dyrektora. Na spotkaniu z pracownikami opowiada jak to wspaniale się rozwijamy (fabryka w Meksyku), otrzymujemy prestiżowe nagrody (FORBES) – gdy dochodzi do rozmów na temat regulacji płacowych to jednak sytuacja jest słaba i „musimy być bardzo odpowiedzialni w podejmowaniu decyzji”.

Reasumując, propozycja 2,5 % na pewno nie satysfakcjonuje nikogo. A naprawa zasad przyznawania premii PPP nie może być uważana za podwyżkę.