Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: maj, 2013

Spotkanie dotyczące regulacji płacowych, które było zaplanowane na dzień dzisiejszy, Dyrektor przełożył na 6 czerwca.

W dniu 17.01.2012. spotkała się komisja BHP

W wyniku dokonanego przeglądu zakładu wnioskujemy o:

1. Wydział W1 prasy transferowe – dokonać przeglądu stosowanych paleciaków. Brak informacji o masie paleciaka i o jego udźwigu.
2. Wydział W1 narzędziownia – prawidłowo zamocować słupek doprowadzający przewody elektryczne przy wiertarce stołowej.
3. Wydział W1 prasy korbowe – wyrównać różnicę w posadzce między płytami stalowymi a betonowymi przy prasie HYLA.
4. Wydział W2 – uzupełnić stanowiska zgrzewarek w brakujące wentylatory.
5. Wydział W2 – zainstalować wentylatory na stanowiskach pracy ARO 3
6. Wydział W2 – dokonać przeglądu paneli sterujących (włączniki, wyłączniki, panele itp.) w jakie wyposażone są maszyny, urządzenia pod kątem w jakim języku podawane są informacje (obowiązuje język polski).
7. Wydział W2 – naprawić/wymienić wentylator w kabinie destrukcji detali.
8. Wydział W2 – Stanowiska pracy liderów i inspektorów należy doświetlić (w nocy zbyt słabe oświetlenie przy pracach z komputerem). Stanowiska te należy wyposażyć w odpowiednią ilość właściwych krzeseł do prac przy komputerze.
9. Logistyka – wprowadzić działania zmierzające do poprawy ergonomii na stanowiskach pakowania.

Na „zapoznawczym” spotkaniu dotyczącym regulacji płacowych 2013 r. Dyrektor pokrótce
przedstawił nam wyniki finansowe Naszej spólki w 2012 r. jak również nakreślił zadania jakie stoją przed nami w 2013 r.

 

Kolejne spotkanie w którym mają już uczestniczyć przedstawiciele wszystkich organizacji działających na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. wstępnie zaplanowane jest na poniedziałek 27 maja o godz. 16.00.

W dniu dzisiejszym o godzinie 16.00 rozpoczynamy negocjacje dotyczące regulacji płac pracowników Gedia Poland Sp. z o.o.

O wynikach negocjacji będziemy informowali na naszej stronie.

Zarząd Naszej organizacji wystosował prośbę do Dyrektora, aby pracownicy którzy zostali poproszeni na pozostanie w pracy po zakończeniu zmiany na kolejne cztery godziny, po ośmiu godzinach pracy otrzymali ciepły posiłek regeneracyjny.