Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: marzec, 2013

Kartka Wielkanocna.

 

Fotografia podwładnego to dobro szczególne, dlatego pracodawca nie może dowolnie nim dysponować. Do jego rozpowszechniania na użytek firmy musi nieć zgodę pracownika.

Dopuszczalne jest przetwarzanie, czyli umieszczanie zdjęcia pracownika w aktach osobowych, na identyfikatorze czy w intranecie, w celu identyfikacji zwłaszcza w dużych firmach.

Czym innym jest jednak użyczenie wizerunku pracownika na zewnątrz. Bez wyraźnej zgody pracownika nie można wykorzystać jego zdjęć na zewnątrz firmy. Ponadto zatrudniony nie może ponieść negatywnych konsekwencji tego, że nie wyraził zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

 

Zachęcamy do odwiedzania na naszej stronie internetowej zakładki „Porady Prawne”.

 

W zakładce tej omawiane są zagadnienia dotyczące Prawa Pracy.

 

Przedstawiciele naszego zarządu wzięli udział w pikiecie jaka odbyła się w dniu dzisiejszym pod Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze. Pikieta była wyrazem solidarności z pracownikami protestującymi na Śląsku.

 

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego domaga się od rządu pilnego podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji w kraju, ich brak spowoduje rozpoczęcie działań protestacyjnych o szerokiej skali.

Oczekujemy od rządu:

  • pełnej realizacji zobowiązań Pakietu Antykryzysowego z 2009 r. i współpracy ze związkami zawodowymi w celu wypracowania drugiego pakietu działań antykryzysowych zgodnego z potrzebami obywateli,

  • zmniejszenie liczby biednych pracujących poprzez podniesienie minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnej płacy,

  • zmian w systemie podatkowym – obniżenia podatków dla najmniej zarabiających i podwyżki obciążeń najbogatszych oraz wprowadzenie podatku od transakcji finansowych,

  • aktywnej polityki zwiększającej zatrudnienie, ograniczenie umów śmieciowych oraz odmrożenie Funduszu Pracy,

  • odstąpienie od propozycji zmian w Kodeksie Pracy niekorzystnych dla pracowników,

  • urealnienie wysokości świadczeń socjalnych, w tym zasiłków rodzinnych, emerytur i rent do wzrastających kosztów utrzymania,

  • zagwarantowanie pracownikom pakietów socjalnych w procesie prywatyzacji i uznania ich za źródło prawa pracy,

  • umożliwienia przejścia na emeryturę pracownikom, którzy przepracowali – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, niezależnie od wieku,

  • zagwarantowania respektowania wolności przynależenia do związków zawodowych i wyboru przedstawicieli pracowników do władz spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

Gdy pracownik musi przesunąć swój wypoczynek z uwagi na potrzeby szefa, ma prawo do zwrotu tych wydatków, które poczynił w bezpośrednim związku z planowanym wolnym, jeśli nie może ich odzyskać.

O okolicznościach i konsekwencjach odwołania z urlopu mówi art. 167 kodeksu pracy:

§ 1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Przedmiotem rekompensaty mogą być przede wszystkim niepodlegające zwrotowi koszty zakupu świadczeń i usług, z których pracownik nie skorzystał w wyniku odwołania go z urlopu. Na ich potwierdzenie zatrudniony powinien przedstawić stosowne dokumenty np. rachunki, faktury, dowody wpłat, bilety lotnicze, bilety kolejowe, zaliczki itp.