Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: styczeń, 2013

Na dzisiejszym spotkaniu, Dyrektor nie wniósł zastrzeżeń dotyczących dofinansowania

z ZFŚS karnetów na żużel, siłownię i innych form wypoczynku.

Szczegóły podane zostaną do wiadomości pracowników na początku przyszłego tygodnia.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wydatków z ZFŚS informujemy że:

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 Art. 2. mówi:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działalność socjalna – usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych

form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,

opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach

oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy

materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej

pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową;

USTAWA z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Art. 27. mówi:

1. Ustalenie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaj działalności,

ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowa organizacja związkową.

 

 

W DNIU 9 STYCZNIA 2013 R. ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE  GEDIA POLAND SP. z o.o. PRZEDSTAWIŁY DYREKTOROWI PROPOZYCJĘ PRELIMINARZA WYDATKÓW NA 2013 R.

W TYM PRELIMINARZU ZNALAZŁY SIĘ MIĘDZY INNYMI:

– Karnety na basen

– Karnety na żużel

– Teatr, kino

– Siłownie, sale sportowe

– Fitness

– Sale zabaw dla dzieci